Dołącz do nas

Flesz

Czym będzie skutkowała umowa o odnowieniu współpracy urzędów?


PIP odnowił umowy o współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego, Wyższym Urzędem Górniczym oraz Urzędem Nadzoru Budowlanego. Ma ona polegać głównie na koordynowaniu kontroli, przekazywaniu sobie informacji oraz podnoszeniu kwalifikacji.

Współpraca z nadzorem budowlanym będzie realizowana poprzez prowadzenie skoordynowanych kontroli w obiektach budowlanych w których znajdują się pomieszczenia pracy i na terenach budów, wzajemne informowanie się o stwierdzonych nieprawidłowościach i katastrofach budowlanych oraz poprzez współudział przy ich badaniu.

Współpraca PIP i UDT obejmować będzie m.in. przekazywanie informacji o ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadkach przy pracy związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych oraz o niebezpiecznych uszkodzeniach takich urządzeń.
W porozumieniu jest również mowa o prowadzeniu – w razie potrzeby – wspólnych kontroli i korzystaniu w ich trakcie z pomocy biegłych oraz specjalistów.

Z kolei współdziałanie organów inspekcji pracy i nadzoru górniczego ma się koncentrować na badaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz udziale w pracach komisji powoływanych przez prezesa WUG do badania wypadków zaistniałych w ruchu zakładów górniczych.

Podpisane porozumienia przewidują doskonalenie metod i form działalności kontrolnej, podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez wzajemne uczestnictwo swoich przedstawicieli w kursach szkoleniowych i konferencjach, współdziałanie przy opracowywaniu programów i realizacji szkoleń.

Zgodnie z uwagą szefowej PIP Iwony Hickiewicz, która podkreślała coraz większą rolę przedsięwzięć prewencyjnych we współdziałaniu urzędów kontrolnych, zamierzają one wspierać inicjatywy i upowszechniać osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących bhp, promować systemowe zarządzanie bhp, wspólne organizowanie spotkań i konferencji, rozpowszechnianie postępu technicznego i propagowanie dobrych praktyk.

Podpisane dokumenty stanowią aktualizację dotychczas obowiązujących porozumień, zawartych pomiędzy głównym inspektorem pracy i szefami UDT oraz WUG w lipcu 2007 r. a także z Nadzorem budowlanym w czerwcu 2010 r.

Fot: PIP

[PIP]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne