Dołącz do nas

Flesz

Czy „zielone miejsca pracy” są bezpieczne?


Biorąc pod uwagę obecne naciski na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i odpadów, podniesienie wydajności energetycznej oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii, w UE można spodziewać się szybkiego wzrostu liczby „zielonych miejsc pracy”, to znaczy tych, które służą ochronie lub odbudowie środowiska naturalnego.

Jakie będą konsekwencje nowych technologii i procesów związanych z zieloną gospodarką dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników? Publikując nowy raport prognostyczny, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) koncentruje uwagę na zagadnieniach zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (BHP) w zielonych miejscach pracy.

Projekt „Prognozy” ma na celu wskazanie nowych i powstających zagrożeń na tym istotnym obszarze. Obejmuje opracowywanie scenariuszy potencjalnych kierunków rozwoju zielonych miejsc pracy do 2020 r. oraz związanych z tym wyzwań dla BHP, biorąc pod uwagę postępy w dziedzinie zielonych technologii oraz szeroki zakres uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

Jak mówi dyrektor EU-OSHA Christa Sedlatschek, scenariusze opracowane w ramach projektu prognostycznego są ważnymi narzędziami dla decydentów w UE oraz źródłem wiedzy na temat kształtowania zielonej gospodarki jutra w taki sposób, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo europejskim pracownikom. Jeżeli te miejsca pracy rzeczywiście mają służyć zrównoważonemu rozwojowi i przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonego przez Strategię EU2020 celu inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, musimy postarać się o to, by „zieloni” pracownicy mieli bezpieczne, zdrowe i godziwe warunki pracy. Muszą one być dobre tak dla człowieka, jak dla środowiska.

UE dokłada wszelkich starań, by zapewnić równowagę pomiędzy wzrostem gospodarczym a potrzebami ochrony środowiska i wyznaczyła sobie ambitne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, podniesienia wydajności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz redukcji ilości produkowanych odpadów. Realizacja wyznaczonych celów doprowadzi do dynamicznego rozwoju zielonej gospodarki. Niemniej jednak, już teraz zaobserwowano, że „zielenienie” gospodarki unijnej wiąże się z powstaniem nowych niebezpieczeństw dla pracowników.
Nowe technologie i procesy będą wymagać nowych umiejętności, ale szybkie tempo rozwoju zielonej gospodarki, wraz z naciskami natury ekonomicznej i politycznej, może doprowadzić do powstania swoistych braków w zakresie umiejętności oraz sytuacji, w których niedoświadczonym i nieprzeszkolonym pracownikom będą powierzane zadania, do których nie są przygotowani.

Ponadto istnieje kilka „starych” zagrożeń, związanych z różnymi sytuacjami oraz złożonymi działaniami wymagającymi nowych umiejętności:
- instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu łączy tradycyjne zagrożenia związane z pracą w budownictwie z ryzykiem właściwym pracy elektryka: pracownicy wykonujący tego rodzaju zadania muszą być zatem odpowiednio przeszkoleni,
- niektóre rodzaje żywicy epoksydowej znajdujące zastosowanie w produkcji turbin wiatrowych wywołują alergie,
- wprowadzanie nowych przepisów prawnych może mieć nieoczekiwane konsekwencje: na przykład nowe przepisy przewidują ograniczenie ilości odpadów wywożonych na składowiska, co przyczynia się do wzrostu do ponadprzeciętnego poziomu liczby wypadków przy pracy i chorób wśród osób zatrudnionych przy przetwórstwie odpadów.

Raport oraz streszczenie zatytułowane „Zielone miejsca pracy a bezpieczeństwo i higiena pracy: prognoza dotycząca nowych i powstających zagrożeń związanych z nowoczesnymi technologiami na okres do 2020 r.”, są dostępne w nowym dziale poświęconym zagrożeniom BHP w zielonej gospodarce na stronie internetowej EU-OSHA.

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Flesz

Kobiety doskonale wiedzą, czego chcą w sferze zawodowej. Jakie są ich oczekiwania względem pracodawców?


Jakie czynniki są dla Polek decydujące przy wyborze nowego miejsca pracy? Które benefity pozapłacowe uznają za najbardziej atrakcyjne? Co jest dla nich motywacją do zmiany zatrudnienia i czy możliwe jest zatrzymanie ich w organizacji, gdy podejmą decyzję o odejściu? ManpowerGroup przygotował analizę przedstawiającą oczekiwania pań względem rynku pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej


Dlaczego w przypadku określonych grup pracowników istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie bariery utrudniają zapobieganie takim zaburzeniom i zarządzanie nimi? Jakie inicjatywy dotyczące miejsc pracy okazały się skuteczne? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Firmy ubezpieczeniowe z nadzieją i obawą przyglądają się egzoszkieletom


Na placach budowy na całym świecie jest wykorzystywanych obecnie ponad tysiąc egzoszkieletów a szacunki mówią, że ich liczba będzie rosła w coraz szybszym tempie. W niektórych przypadkach stają się one nawet obowiązkowym wyposażeniem. W miarę jak egzotechnologia wkracza do miejsc pracy, nieuchronnie staje się obiektem zainteresowania m.in. ze strony firm ubezpieczeniowych.

Egzoszkielety to noszone przez człowieka urządzenia, które zapewniają odczuwalną siłę wspomagającą (zazwyczaj ręki, dolnej części pleców lub ramion pracownika). Z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, ta technologia może nieść ze sobą kilka możliwości.

Zapobieganie urazom

Pierwszą możliwością może być zapobieganie lub zmniejszenie liczby urazów, które są skutkiem nieergonomicznych warunków pracy. Przykładem takiej pracy może być praca pielęgniarek (i pielęgniarzy), którzy są bardzo często narażeni na urazy podczas częstego podnoszenia pacjentów, co znacznie obciążają ich organizmy. Na dodatek długie zmiany nie zapewniają wystarczająco dużo czasu potrzebnego, żeby w pełni zregenerować organizm w ciągu tygodnia pracy. W efekcie grupy mięśni, które są kluczowe dla utrzymania ciała w stabilności, osłabiają się na tyle, że zawodzą i dochodzi do poważnego urazu. To samo dotyczy wielu innych powtarzających się i niewygodnych pozycji pracy, m.in. spawania, malowania, instalowania elementów sufitowych, kucania i schylanie się.

Teoretycznie, aby urządzenie typu wearable (ubieralne) było skuteczne w długoterminowym zapobieganiu urazom, nie musi wykonywać całej pracy. Wystarczy że zapewni wystarczające wsparcie podczas dnia pracy, tak aby organizm nie był przeciążony i wymagał krótszego czasu regeneracji między zmianami. Egzoszkielety wspierające ramię są dobrym przykładem tej zasady. Egzoszkielet barkowy zazwyczaj zapewnia jedynie ułamek siły potrzebnej do utrzymania ramion w pozycji uniesionej podczas wykonywania pracy nad głową.

Pracownicy chcą żyć zdrowo i przejść na emeryturę w dobrej kondycji fizycznej, aby móc cieszyć się emeryturą. Technologia egzo może im to umożliwić co z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych mogłyby zmniejszyć liczbę roszczeń z tytułu urazów i niepełnosprawności.

Przeniesienie problemu

Technologia noszona dla fizycznego wspomagania człowieka może mieć również niezamierzone skutki, np. egzoszkielety pasywne wykorzystują elementy sprężynujące do zapewnienia wsparcia. Przenoszą one energię z wrażliwej części ciała, takiej jak ramiona czy dolna część pleców i za pomocą różnych materiałów i podkładek przekierowują ją do innego obszaru ciała. Możliwe jest, że urządzenia te przenoszą problem z jednej części ciała na inną.
Innym czynnikiem niskiego ryzyka jest to, że egzoszkielet może spowodować niepożądaną, trwałą zmianę w organizmie. W niektórych przypadkach, urządzenia przekierowują siły pod nienaturalnymi kątami. Nie jest jeszcze zbadane, jak kości i tkanki miękkie zareagowałyby lub zmieniły układ po dwóch lub więcej latach ciągłego ich stosowania.

Obie z powyższych możliwości mogą spowodować wzrost liczby dodatkowych roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych. Jak w przypadku każdej nowej technologii, potrzeba czasu, analiz i badań, aby uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji.

Innym zagrożeniem ze strony tej technologii w pracy i przemyśle jest możliwość, że ich wykorzystywanie może spowodować atrofię mięśni (osłabienie mięśni, ponieważ nie są już tak intensywnie używane). Takie zagrożenie wydaje się jednak mało prawdopodobne. Coraz trudniej znaleźć linię produkcyjną, na której nadal używa się śrubokrętów i grzechotek ręcznych, a mimo to żaden pracownik nie skarżył się na zanik mięśni spowodowany używaniem elektronarzędzi.

Powrót do pracy

Trzecią możliwością może być wykorzystanie egzoszkieletów do skrócenia czasu powrotu do pracy.
Możliwe jest zastosowanie egzoszkieletu jako wspomagania pracownika podczas odzyskania przez niego pełnej sprawności, po czym egzoszkielet zostałby zdjęty. Jest to temat budzący pewne kontrowersje. Z jednej strony, skrócenie koniecznego czasu wolnego od pracy z powodu urazu może być bardzo korzystne. Jednocześnie wykonywanie intensywnych fizycznie lub powtarzających się zadań, gdy organizm jest osłabiony, może prowadzić do większej liczby urazów.

Patrząc w przyszłość

Egzotechnologia w postaci rękawic elektrycznych, podparcia ramion, wspomagania podnoszenia, krzeseł bez krzeseł i egzoszkieletów całego ciała wkracza coraz mocniej na rynek pracy. Pracodawcy, managerowie, inspekcje oraz firmy ubezpieczeniowe już teraz powinni zastanawiać się, jakie skutki w krótszej i dłuższej perspektywie czasu może przynieść ta technologią.

[na podstawie Forbes]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Flesz

Zimowe BHP – 3 zasady, które pozwolą ci być bezpiecznym na stoku


Jak co roku, kierowcy narzekają na mroźną aurę i nieodśnieżane drogi a dzieci cieszą się z kolejnych centymetrów śniegu. Dla najmłodszych zimowe miesiące to czas beztroskiej zabawy, wolny od szkoły. Zadbajmy o to, żeby rzeczywiście taki był, bo jak wskazują statystyki, wypadki niestety nie należą do rzadkości.

(więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Co trzeci pracownik bez informacji o wpływie pandemii na kondycję jego pracodawcy


39% polskich pracowników przyznaje, że nie jest informowanych przez pracodawcę o wpływie pandemii na kondycję finansową firmy. Takie informacje, w różnej częstotliwości otrzymuje 57% badanych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała dokument zawierający podsumowanie wyników drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów ponoszonych na szczeblu europejskim, dotyczących urazów, chorób i zgonów związanych z pracą. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne