Dołącz do nas

Flesz

Całość to więcej niż suma części


Różnorodność w miejscu pracy odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Rozmaite doświadczenia i osobowości, odmienne wykształcenie, poglądy oraz wiek pracowników gwarantują firmom możliwość szybkiej reakcji na dynamicznie zmieniające się otoczenie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rosnącej popularności pracy projektowej.

Mimo że różnorodność przynosi wiele korzyści, to wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Przed pracodawcami trudne zadanie stworzenia warunków i atmosfery pracy, która umożliwi różnym ludziom efektywnie działać w ramach jednego zespołu. Przekłada się to również na rekrutację – od kandydatów coraz częściej oczekuje się umiejętności prawdziwej współpracy.

WYMAGANIA: UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE

W świecie pracy obserwujemy wzrost znaczenia pracy zespołowej i projektowej, co w dużej mierze wynika z rozwoju technologicznego oraz coraz bardziej elastycznego podejścia do struktur organizacyjnych. Z tego powodu pracodawcy coraz częściej oczekują od kandydatów umiejętności pracy zespołowej, łatwego nawiązywania relacji oraz dopasowania się do dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy. Na znaczeniu zyskują również kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej, a więc umiejętność poprawnego odczytywania emocji członków zespołu, którzy często nie są naszymi najbliższymi współpracownikami. Jest to kluczowe dla efektywnej realizacji zadań w grupie, bowiem sukces w pracy zespołowej jest uzależniony od wzajemnego szacunku oraz otwartości na potrzeby i oczekiwania innych.

MENEDŻER W ROLI GŁÓWNEJ

Do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu współpracy w zespołach niezbędne jest wsparcie kadry zarządzającej, a mianowicie stworzenie w firmie atmosfery zachęcającej do współpracy, dialogu i wymiany wiedzy. Ogromne znaczenie odgrywa również wprowadzenie dobrych praktyk porządkujących pracę w zespołach i pomagających planowanie działań. – W gestii menedżera leży monitorowanie postępów czynionych przez zespół, nadzór nad wykonywaniem prac zgodnie z planem, a w razie nieścisłości – również odpowiednia reakcja. Jednak owa reakcja nie powinna być formą krytyki, lecz próbą analizy metod pracy zespołu, wyciągnięciem słusznych wniosków i zaproponowaniem najlepszych rozwiązań. – komentuje Paula Rejmer, dyrektor zarządzająca dywizją Expert Perm w Hays Poland. – Menedżer powinien wykorzystać swój autorytet do wprowadzenia zmian, które usprawnią komunikację, ulepszą podział zadań, rozwiążą ewentualne konflikty i w rezultacie zwiększą produktywność zespołu. – dodaje.

RELACJE CZY PROCEDURY?

Warto pamiętać, że w pracy grupowej kluczową rolę odgrywa także atmosfera oraz procedury porządkujące współpracę – zarówno w obrębie jednego zespołu, jak i pomiędzy nimi. Członkowie zespołu muszą mieć poczucie, że w razie jakichkolwiek problemów mogą zwrócić się do współpracowników po wsparcie oraz że ich uwagi nie spotkają się z obojętnością.

Jednak dobra atmosfera i budowanie pozytywnych relacji nie wystarczą, jeśli brakuje jasnego podziału obowiązków oraz procedur porządkujących współpracę. – Dobre relacje nie zapobiegną konfliktom pomiędzy pracownikami lub działami, gdy przez brak standardowych wzorców działania dojdzie w firmie do sytuacji kryzysowej. Potrzebne są jasno określone mechanizmy działania w określonych sytuacjach, które regulują pracę zespołów, ułatwiają podejmowanie decyzji i w rezultacie minimalizują ryzyko powstawania sytuacji trudnych. – komentuje Paula Rejmer i dodaje – Bliskie relacje mają pozytywny wpływ na pracę zespołu, jednak nie można uzależniać jego wyników wyłącznie od kontaktów międzyludzkich. − Poza jasnymi zasadami współpracy, ogromne znaczenie ma również kultura organizacyjna, która określa preferowane formy komunikacji. Doświadczenie pokazuje, że rozmowa, choćby telefoniczna, ma korzystniejszy wpływ na efektywność współpracy niż formalne emaile.

PRACA PROJEKTOWA

Umiejętności niezbędne do efektywnej pracy zespołowej najłatwiej zdobywa się w praktyce, np. uczestnicząc w grupach projektowych, gdzie każda osoba odpowiada za wykonanie konkretnych zadań w określonym czasie. Pozwala to nie tylko wykształcić poczucie odpowiedzialności za siebie i całą grupę, ale także nauczyć się podejmowania współpracy z dotąd nieznanymi osobami. W dużych, międzynarodowych organizacjach praca projektowa wspiera również wymianę doświadczeń i dzielenie się najlepszymi praktykami w większym, często międzynarodowym gronie. Dzięki takiej współpracy pracownicy patrzą na firmę w szerszej perspektywie – lepiej rozumieją swoją rolę w organizacji, zasady jej funkcjonowania oraz charakterystykę pracy innych departamentów lub oddziałów firmy. Korzyści są podwójne – pracownicy uczą się współpracy oraz szybko dostosowują się do zmiennego środowiska, natomiast pracodawcy zyskują większą efektywność pracy i realne szanse na wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

[HAYS]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj
Reklama

dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne