Ze szkoleniami bhp jest tak dobrze, że już gorzej być nie może. Wiemy to z materiałów, które publikujemy na łamach ATESTU, z rozmów z czytelnikami, z realizatorami i uczestnikami szkoleń. Zastanawiam się jednak, czy nie jest to ogląd wypaczony, jednostronny, nadmiernie subiektywny. Przecież nie brakuje szkoleń mądrych i ciekawych, w których chętnie bierze się udział.

W artykule Stuart Turnbull, dyrektor sprzedaży środków ochrony indywidualnej Honeywell Industrial Safety w regionie EMEA (obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki), analizuje zagrożenia związane z pracą w okresie zimowym oraz działania, jakie służba bhp powinna podejmować, by zapewnić ochronę pracownikom.

Opisywany wypadek przy pracy wydarzył się w zakładzie z branży drzewnej, produkującym głównie płyty wiórowe. Poszkodowany został pracownik legitymujący się prawie trzydziestoletnim stażem pracy w tym zakładzie. Z formalnego punktu widzenia w dniu wypadku pracował na swoim dotychczasowym, starym stanowisku, czyli jako rozwłókniacz drewna, a do nowego stanowiska jako nastawiacz maszyn dopiero się przyuczał pod okiem mechanika – mistrza zmianowego.

W dziedzinie bezpieczeństwa, podobnie jak i w innych sektorach, następuje specjalizacja i rozwój, a co za tym idzie - zmiany.
Wzrost świadomości zagrożeń spowodował, iż coraz więcej firm zleca wykonywanie zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem specjalistycznym firmom, oczekując wysokiego profesjonalizmu, tym samym gwarantując bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Schorzenia stóp często rozwijają się powoli, a ryzyko wystąpienia problemu wzrasta z wiekiem. Typowe dolegliwości stóp obejmują schorzenia skóry i paznokci oraz ból i urazy wywołane niewłaściwymi obciążeniami.

Problematyka związana z doborem odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej do zagrożeń występujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem często budzi wiele kontrowersji, aczkolwiek wymaga stałej aktualizacji wiedzy. W ostatnich latach wymagania prawne i techniczne dotyczące m.in. odzieży ochronnej, a także pozostałych środków ochrony indywidualnej były stale porządkowane i ulegają ciągłej rewizji.

Nawet w najlepiej zabezpieczonym zakładzie czy miejscu pracy mogą zdarzyć się wycieki niebezpiecznych substancji. Nie musi to być ogromna ilość. Mówi się powszechnie, że jedna kropla oleju może zanieczyścić do 1000 litrów wody.

W swej praktyce zawodowej mam ciągły kontakt z organizacjami, które znajdują się na różnych etapach wprowadzania zmian. Zmiany mają różny charakter i poziom kompleksowości, ale zawsze ich wprowadzenie ma z założenia wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie organizacji i doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów. Niestety, praktyka pokazuje, że wprowadzane zmiany często przysparzają organizacjom wielu wyzwań i nie zawsze kończą się osiągnięciem zamierzonego efektu, bądź efekt zmiany nie jest stały.

Więcej artykułów…

Akcje Partnerskie