Audit24 …od pomysłu do realizacji!

Typography

W dziedzinie bezpieczeństwa, podobnie jak i w innych sektorach, następuje specjalizacja i rozwój, a co za tym idzie - zmiany.
Wzrost świadomości zagrożeń spowodował, iż coraz więcej firm zleca wykonywanie zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem specjalistycznym firmom, oczekując wysokiego profesjonalizmu, tym samym gwarantując bezpieczeństwo swoim pracownikom.

- Jako specjaliści w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa, oferujemy naszym klientom modelowy katalog usług, począwszy od podstawowych szkoleń BHP, aż po sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy – informuje Jarosław Filipczak, współwłaściciel firmy Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J”. Wydzielenie na zewnątrz procesów związanych z obszarem BHP pozwala efektywniej zarządzać firmą oraz skupiać się na jej rozwoju. Każdy pracodawca ma inne potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom, dlatego też dzięki analizie potrzeb i potencjalnych zagrożeń rekomendujemy i wdrażamy rozwiązania dedykowane do każdej firmy. Do stworzenia autorskiego, innowacyjnego systemu do audytowania przedsiębiorstw, jakim jest Audit24, skłoniły nas bogate doświadczenie w realizacji audytów oraz pytania od naszych klientów. – dodaje.

System Audit24, wyróżnia:
- wysoka  jakość audytu i jego merytoryki,
- standaryzacja dokumentacji,
- szczegółowe analizy i raporty,
- systemowe zarządzanie aktami prawnymi,
- skrócenie czasu na opracowanie raportu,
- skrócenie czasu na przygotowanie analizy zbiorczej.

Na opracowanie i wdrożenie dedykowanego narzędzia informatycznego klasy B2B firma uzyskała wsparcie Unii Europejskiej, ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, dzięki realizacji projektu pn. ”Opracowanie i wdrożenie internetowego systemu klasy B2B usprawniającego realizację procesów biznesowych związanych z audytowaniem bezpieczeństwa przedsiębiorstw w modelu kooperacyjnym”.

Efektem wdrożenia systemu jest zastosowanie nowoczesnego narzędzia w praktyce gospodarczej.
- Obsługujemy w modelu outsourcingowym ponad 300 firm, zarówno małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw – mówi Jarosław Filipczak, współwłaściciel BKOF J&J, pomysłodawca systemu – zastosowanie Audit24 to korzyści dla obu stron. Przede wszystkim ze względu na zastosowanie nowoczesnego oprogramowania, dzięki któremu wzrasta poziom świadczenia usług, następuje stały dostęp do magazynowanych danych, programów i aplikacji. Ale także ze względu na niższe koszty oraz zaoszczędzony czas.

Celem firmy jest promowanie i wdrażanie innowacji w zakresie świadczonych usług, które powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do budowania bezpiecznych warunków pracy w przedsiębiorstwach.

pasek

Audit24 charakteryzują:


Dostępność

Bezpieczeństwo
Archiwizacja
i wyszukiwanie danych
Możliwość pracy na aplikacji mobilnej w trybie off-line, wsparcie dla pracy poza biurem oraz  całodobowy dostęp do systemu. Dostęp do danych posiadają jedynie osoby uprawnione, a system zabezpiecza dane poufne przed dostępem osób nieuprawnionych. System przechowuje wszelkie dane, wersjonuje akty prawne i dokumenty, a tym samym umożliwia szybkie i trafne wyszukiwanie danych, do których zapewnia dostęp.

 Audit24 to:


Aktualna Baza Wiedzy
Profesjonalne Zarządzanie Audytem
Kompleksowe Raporty

Administracja Systemem
Audyt realizowany jest zgodnie i na podstawie aktualnych przepisów prawa, procedur wewnętrznych Klientów oraz obowiązującej dokumentacji technicznej. Dzięki wsparciu aplikacji audytor ma możliwość dokładnego planowania i ustalania harmonogramu zamówień oraz prowadzenia audytów. Baza kompletuje: listy kontrolne, karty realizacji usług, multimedia itp. Po zakończonym audycie system generuje raporty, analizy oraz rejestry zgodności. W łatwy sposób zarządzamy systemem. Audytor ma możliwość konfiguracji systemu, zarządzania użytkownikami i uprawnieniami.

pasek

Więcej informacji: www.audit24.pl

Projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie internetowego systemu klasy B2B usprawniającego realizację procesów biznesowych związanych z audytowaniem bezpieczeństwa przedsiębiorstw w modelu kooperacyjnym”.
Realizowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego  biznesu B2B Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.

logotypy

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Akcje Partnerskie