Dołącz do nas

dobre praktyki

Bądź swoim „Aniołem Stróżem” – reagowanie na zdarzenia


W PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów od listopada 2012r. uruchomiono nową procedurę Reagowania na zdarzenie/zagrożenia potencjalnie wypadkowe.

Nasze cele:
1. Poprawa warunków pracy w oddziale
2. Zmniejszenie ilości wypadków przy pracy
3. Budowanie wysokiej kultury bezpieczeństwa
4. Zwiększenie zaangażowania pracowników w sprawy BHP

Jak się zaczęło?
1. Pracownicy elektrowni biorąc udział w sondzie elektronicznej wybrali definicje zdarzenia i zagrożenia potencjalnie wypadkowego. Definicje brzmią następująco:
-zdarzenie potencjalnie wypadkowe to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i nie spowodowało śmierci, urazu lub pogorszenia stanu zdrowia pracujących,
-zagrożenie potencjalnie wypadkowe to nieprawidłowość (techniczna, organizacyjna), która może doprowadzić do wypadku przy pracy.
2. Wybór adresata zgłoszeń – zgłoszenia zgłaszane są do Dział BHP
3. Ustalenie sposobu zgłaszania ZPW? Wybrano kilka możliwości:
- skrzynki ZPW (5 skrzynek na terenie elektrowni)
- e-mail
- osobiście
- książka korespondencji
- fax.
4. Informacja i promocja procedury jako „narzędzia” zwiększającego zaangażowanie pracowników w sprawy BHP poprzez:
-prezentacje na telewizorze BHP, na Bramie Głównej elektrowni
-tablica informacyjna przy pomieszczeniach Działu BHP, prezentująca przykłady zrealizowanych zgłoszeń ZPW
-informacje w Intranecie zakładowym i magazynach pracowników EKspress i Pod Parasolem
-wiadomości mailowe wysyłane indywidualnie do wszystkich pracowników
-audycje w zakładowej rozgłośni radiowej
5. Co dalej?
-zachęcamy pracowników do zgłaszania kolejnych ZPW prezentując przykłady zgłoszeń ZPW i podjętych działań na szkoleniach okresowych bhp pracowników elektrowni,
-rozmowy z pracownikami dozoru w celu wzmocnienia relacji przełożony – pracownik.

foto1 foto2 foto3

Przez 2 miesiące 2012 r. pracownicy zgłosili 8 ZPW, w roku 2013 – było 69 zgłoszeń ZPW, a przez pierwsze trzy miesiące 2014 zgłoszono już 40 zgłoszeń.

Mocne strony procedury zgłaszania ZPW – opinie pracowników po 2 latach funkcjonowania procedury:
• Prosty formularz zgłoszeniowy + prosta procedura zgłaszania
• Wybór adresata - zgłoszenia są kierowane bezpośrednio do Działu BHP
• Widoczne efekty realizacji zaleceń wynikających z Raportu ZPW
• Informacja zwrotna do pracownika zgłaszającego ZPW
• Możliwość zgłaszania anonimowego (tylko 10 % wszystkich zgłoszeń jest anonimowa).

Nasz druk zgłoszenia tworzyliśmy szukając idealnego rozwiązania, także w oparciu o różne wzory stosowane w innych zakładach pracy. Bardzo nam zależało na tym, żeby pracownik wskazał sam przyczyny zdarzenia/zagrożenia i swoją propozycję jak zapobiec w przyszłości podobnym zdarzeniom / zagrożeniom.

Poniższy schemat jest dostępny pod tym linkiem. Aby go pobrać, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać komendę "zapisz jako".

schemat

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczenstwa".

pge

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Safety Champions: BASF


Osoby odwiedzające zakłady BASF w Środzie Śląskiej wita wysoki na 30 i szeroki na 60 metrów budynek, dominujący nad otoczeniem. Nie mieszczą się w nim jednak biura, lecz w pełni zautomatyzowany magazyn surowców służących do produkcji wytwarzanych tu katalizatorów samochodowych.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Liderzy bezpieczeństwa – GKN Driveline


GKN Driveline w Oleśnicy jest oddziałem międzynarodowego koncernu dostarczającego technologie i części systemów napędowych do branży automotive. Zakład zatrudnia obecnie 532 pracowników w systemie 3-zmianowym, jednak trwająca rozbudowa zakładu zwiększy ilość zatrudnionych do 1050.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – m/d/r/k Trusted Adviser Group


Każda organizacja gromadzi wiedzę, ale rozwija się tylko taka organizacja, która zdobytą wiedzą się dzieli. Wiedza to taki specyficzny zasób, który pomnaża się w wyniku dzielenia. W sektorze chemicznym działamy od wielu lat i w ramach specjalizacji tworzymy bazy danych miedzy innymi o zdarzeniach i wypadkach.
- wywiad z Markiem Różyckim, prezesem zarządu m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp z o.o.

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Laureaci konkursu CIOP – Jacek Bocheński


Nowo wdrożone rozwiązanie rzeczywiście nie wymaga od obsługujących go pracowników dużej siły. Zastosowane w systemie węże połączone są z urządzeniami samozwijającymi się, a końcówki węży są łatwe do założenia i zablokowania, zatem ich obsługa jest znacząco lżejsza. Dzięki temu nowe rozwiązania zlikwidowały duży wysiłek fizyczny i stres u pracowników.
- wywiad z Jackiem Bocheńskim, głównym inżynierem w wydziale techniki „Kolei Mazowieckich – KM” Sp. z o.o.”

(więcej…)


Kontynuuj

dobre praktyki

Sztuka wizualna i bezpieczeństwo w miejscu pracy


Firma Faraone, jako organizator konkursu plastycznego ze Stowarzyszeniem „Lejo” we Włoszech, połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Popularne