Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

7 mitów o bhp (cz.2)


wsteczstrona 1 z 2
Użyj ← → (strzałek)

W pierwszej części artykułu zostały przedstawione cztery wygłaszane dość często opinie o bhp, które nazwałem mitami: za poziom bhp w firmie odpowiadają służby bhp; za wypadki odpowiada człowiek, a nie system; badanie przyczyn wypadków ujawnia przyczyny podstawowe i systemowe; pracownik woli powiedzieć pełną prawdę o przyczynach i okolicznościach wypadku niż otrzymać świadczenia za wypadek przy pracy.

Jerzy Karczewski

Wdrugiej części artykułu prezentujemy pozostałe 2 mity.

Mit nr 5:
Przestrzeganie przepisów bhp jest wystarczające, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy.

Tak nigdy nie było i nie będzie. To, co nazywamy dobrymi praktykami bhp bardzo rzadko wynika wprost z przepisów prawnych. Na przykład nie ma konkretnych przepisów obligujących do takich działań, jak:
- Audyty behawioralne,
- Analiza ryzyka w ostatniej minucie1,
- Procedura LOTO,
- Analiza bezpieczeństwa zadania2,
- Wdrożenie systemu zarządzania bhp (w zakładach wysokiego ryzyka).

Warto przypomnieć stwierdzenie Ted’a S. Ferry autora książki „Nowoczesne metody badania i analizy przyczyn wypadków”3, który analizował dawne podejście stosowane w USA, polegające na sprawdzeniu, czy złamane zostały jakieś przepisy. Jeśli tak, to mamy przyczynę, jeśli nie – to znaczy, że przepisy są niekompletne. Autor twierdzi, że takie podejście było nieefektywne i że można byłoby uniknąć wielu wypadków stosując bardziej skuteczne metody pozwalające na wykrywanie przyczyn podstawowych i systemowych.
W Polsce cierpimy raczej na nadmiar niż niedostatek przepisów bhp, ale czy ma to przełożenie na poziom bhp w zakładach pracy?
Z przepisami bhp mamy dwa problemy:
- Muszą być w miarę ogólne, aby można było je szeroko stosować, ale w konkretnych przypadkach są niewystarczające.
- Wprowadzenie nowego przepisu lub jego nowelizacja wymaga długiej drogi prawnej, a to oznacza, że de facto przepisy nigdy nie nadążają za życiem. Dlatego w wielu wypadkach zakłady pracy korzystają z doświadczeń innych wiodących organizacji, z dobrych praktyk, które być może w przyszłości staną się również wymaganiem prawnym.

Warto przypomnieć stwierdzenie Ted’a S. Ferry który analizował dawne podejście stosowane w USA, polegające na sprawdzeniu, czy złamane zostały jakieś przepisy. Jeśli tak, to mamy przyczynę, jeśli nie – to znaczy, że przepisy są niekompletne.

Nie chciałbym poruszać innego ważnego problemu. Nadmiar przepisów powoduje często, że są wzajemnie sprzeczne, czy – nawet przy najlepszej woli – są nie do spełnienia. Może, dlatego warto wzorować się na krajach, które uważają, że rolą przepisów bhp jest regulowanie jak ma działać system bhp, a niekoniecznie „podpowiadanie” szczegółowych rozwiązań. Takim podejściem jest na przykład ocena ryzyka, która powinna być kierunkowskazem, jakie szczegółowe rozwiązania w konkretnej firmie, w konkretnym miejscu, przy konkretnej pracy są naprawdę potrzebne.

Mit nr 6:
Pracownikom potrzebna jest szczegółowa informacja o ryzyku zawodowym.

Zanim poddamy weryfikacji to stwierdzenie odpowiedzmy na pytanie: po co robimy ocenę ryzyka zawodowego i komu ona ma służyć?

Mamy kilka koncepcji:
- Organom kontroli i nadzoru, bo jest to wymóg prawny,
- Firmom doradczym, bo można na tym nieźle zarobić.
- Kierownictwu firmy, bo zapewnia to spokój w razie kontroli.
- Specjalistom ds. bhp, bo mogą wykazać się swoimi kompetencjami zawodowymi.
- Pracownikom, bo dowiedzą się o najważniejszych zagrożeniach związanych z wykonywaną przez nich pracą lub występujących w miejscu wykonywania pracy oraz o środkach ochrony zapewniających dopuszczalny, w danej firmie, poziom ryzyka.

Hidden Content

Moim zdaniem ocena ryzyka wprowadzona dyrektywą ramową z 1989 roku4 w części poświęconej identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka miała służyć przede wszystkim pracownikom, na co m.in. wskazują zapisy o udziale pracowników czy o eliminowaniu zagrożeń u źródła. Jeśli przyjmiemy taki punkt widzenia to bardzo niepokojąco brzmią takie wypowiedzi/zdarzenia odzwierciedlające praktykę oceny ryzyka zawodowego:
- Ocena ryzyka zawodowego jest potrzebna w przypadku kontroli. Dodatkowo, zdaniem organów kontroli, musi być obszerna. Zdarza się, że zarzut jest mało merytoryczny: ocena ryzyka jest za krótka. Tak jakby krótka treściwa ocena ryzyka zawodowego nie była zgodna z prawem.
- Ocena ryzyka zawodowego powinna obejmować wszystkie substancje chemiczne, nawet jeśli jest ich kilkanaście tysięcy – bardzo dobre rozwiązanie, ale czy dla pracowników?
- Wymóg udziału pracowników w ocenie ryzyka sprowadza się bardzo często do „zapoznania” pracowników z oceną ryzyka zrobioną przez firmę zewnętrzną lub specjalistę bhp. Przypomina mi się przypadek z firmy, w której na moją prośbę o pokazanie oceny ryzyka zawodowego, przyniesiono dwa grube tomy (zakupione w firmie doradczej). Otworzyłem jeden z nich na chybił trafił i pokazała mi się strona z analizą zagrożenia wibracją, a na środku strony był bardzo duży i skomplikowany wzór, zaczynający się od dwóch całek. Zapytałem, czy pracownicy zostali zapoznani z oceną ryzyka i otrzymałem zapewnienie, że tak się stało. W odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zapoznano ich z zagrożeniem wibracją, zobaczyłem machnięcie ręką i usłyszałem: wiesz przecież dobrze, że to nie dla pracowników, ale na wypadek kontroli. Warto jeszcze tylko dodać, że wszyscy pracownicy podpisali się pod stwierdzeniem, że zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego na swoich stanowiskach.

1 Z angielskiego LMRA, Last Minute Risk Analysis, wymóg normy SCC, która w żadnym kraju nie jest obowiązkowa (od redakcji: więcej o LMRA w nr 6/2012 „PpP”).
2 Z angielskiego JSA, Job Safety Analysis, lub TRA, Task Risk Analysis, lub po prostu method statement.
3 Modern Accident Investigation and Analysis, John Wiley & Sons: New York, 2007.
4 Dyrektywa 89/391 z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy.

wsteczstrona 1 z 2
Użyj ← → (strzałek)


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne