Dołącz do nas

Bezpieczeństwo

7 mitów o bhp (cz. 1)


W ostatnim czasie miałem przyjemność wziąć udział w dwóch spotkaniach:- We wrześniu w II Kongresie służby bhp „Wpływ postępu na bezpieczeństwo pracy – kierunki rozwoju służby bhp” zorganizowanym w Warszawie przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.- W październiku w V konferencji „Praktyczne aspekty oceny ryzyka jako podstawa działań behapowskich w firmie” zorganizowanej przez redakcję „Atest – Ochrona Pracy” w Ostrowie Wlkp.

Jerzy Karczewski

Obydwa spotkania, zważywszy na dużą frekwencję, mogłyby moim zdaniem być dużo bardziej pożyteczne i efektywne, gdyby nie uporczywe trzymanie się pewnych mitów przez występujących tam prelegentów. Jest to o tyle niekorzystne, gdyż wielokrotne powtarzanie tych samych mocno wątpliwych stwierdzeń opóźnia i czasami wręcz uniemożliwia realizację postępu w obszarze bhp. Już w trakcie spotkań nazwałem je grzechami głównymi, ale po zastanowieniu wolę zostać przy mitach.

Mit nr 1:
Za poziom bhp w firmie odpowiadają służby bhp.

Łatwo powiedzieć trudno zrobić. Tak naprawdę za poziom bhp w firmie odpowiada właściciel/pracodawca. Jeśli uważa, że bhp jest niepotrzebne – ponieważ nie wie o tym, że jest ono również środkiem zapobiegania stratom powodowanym przez wypadki – będzie ono na niskim poziomie. Musimy pamiętać, że pracownik ds. bhp jest zależny od swojego pracodawcy i wszelkie działania przeciwko pracodawcy skazane są na niepowodzenie, a dodatkowo mogą mieć dla niego przykre konsekwencje.
Za bhp odpowiada najwyższe kierownictwo oraz kadra kierownicza. Widać to wyraźnie w organizacjach, w których szef swoim osobistym przykładem wskazuje, jak ważne jest bezpieczeństwo i higiena pracy, traktuje pracownika zajmującego się tą dziedziną jak partnera do poprawy biznesu. Wtedy i tylko wtedy bhp będzie doceniane, traktowane poważnie i będzie służyło zarówno ludziom, jak i firmie.

Jako ilustrację problemu warto pokazać drabinę kultury HSE1 , którą znalazłem na stronie OGP – Oil & Gas Producers, w opracowaniu „A guide to selecting tools to improve HSE culture” (Przewodnik wyboru narzędzi poprawiających kulturę HSE).

drabina

Budowanie kultury HSE to zadanie dla świadomego kierownictwa firmy. Nikt nie oczekuje, że pracownik ds. bhp wbrew postawie kierownictwa firmy jest w stanie decydować o kulturze organizacji w obszarze bhp czy ochrony środowiska. Niestety w wielu firmach te obszary traktowane są po prostu po macoszemu: skoro są przepisy, to należy ich przestrzegać (i to nie zawsze) i nic więcej. Jak długo na studiach dla menedżerów pomijana będzie problematyka strat ekonomicznych powodowanych przez brak wystarczającej kontroli nad ryzykami bhp i środowiskowymi, tak długo większość menedżerów traktować będzie te obszary jako uciążliwość dla firmy2 , a nie istotny (a nawet kluczowy) element zdrowego biznesu.

Mit nr 2:
Za wypadki odpowiada człowiek, a nie system.

Tak jest najprościej i najwygodniej dla kierownictwa. Po angielsku nazywa się to „blame culture”3 i zawsze pokazywany jest negatywny przykład podejścia do spraw bhp. W naszej polskiej terminologii takiemu podejściu „sprzyjają” następujące przyczyny wypadków:
- nieuwaga pracownika,
- lekceważenie zagrożenia,
- zaskoczenie nagłym zdarzeniem.

Są one nadużywane, ale znakomicie nadają się do ukrycia prawdziwych (podstawowych, systemowych) przyczyn wypadku. Oto trzy proste przykłady:
1. Pracownik bez odpowiednich ochron rąk nakierowuje rękami transportowany przy pomocy suwnicy ciężar – dochodzi do poważnego urazu ręki. Podana przyczyna – nieuwaga pracownika. O przyczynach podstawowych – zła ocena ryzyka, brak ochron, nieprawidłowe metody pracy, tolerowanie odstępstw przez nadzór – ani słowa.
2. Pracownik chodzi po desce położonej na wysokości 6 piętra pomiędzy nowo budowanymi blokami. Dochodzi do bardzo poważnego wypadku – pracownik spadł z wysokości. Podana przyczyna – lekceważenie zagrożenia. O przyczynach podstawowych – niedopuszczalne rozwiązanie, brak reakcji dozoru i samych pracowników na ewidentne zagrożenie życia, brak oceny ryzyka dla „nowatorskiego” rozwiązania – również ani słowa.
3. Frezer założył uszkodzoną tarczę, ta pękła i poważnie zraniła pracownika. Podana przyczyna – zaskoczenie nagłym zdarzeniem. O przyczynach podstawowych – brak okresowych przeglądów, brak systemu polegającego na oznakowaniu i usuwaniu z miejsca pracy uszkodzonych narzędzi elementów osprzętu, itp., nieprawidłowa ocena wizualna tarczy przed jej użyciem (uszkodzenie było widoczne, ale pracownik używał jej już wcześniej i uważał, że nic się złego nie przytrafi) – nie wspomniano.

Hidden Content

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Zagrożenia związane z pyłami palnymi


Amerykańska Chemical Safety Board (CSB) zebrała dane o 105 wybuchach pyłu zaistniałych w latach 2006-2017, które zostały następnie podzielone na kilka typów branż. Wykres CSB pokazuje, że wybuchy palnych pyłów występują w wielu branżach i operacjach. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Środki i Technologie Ochrony Indywidualnej? W pandemii technologia wkracza do BHP.


Pandemia doprowadziła do rozproszenia pracy. Obok najpopularniejszego tzw. home office, funkcjonuje grupa pracowników fizycznych, którzy ze względu na obostrzenia sanitarne swoją pracę wykonują w pojedynkę, bez odpowiedniego nadzoru (samotny pracownik, ang. lone worker). Stwarza to dodatkowe problemy z zapewnieniem im bezpieczeństwa czy reagowania w sytuacjach awaryjnych. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

108,9 mln USD kary za wybuch w zakładzie firmy ConAgra Foods


W dniu 9 czerwca 2009 roku eksplozja gazu ziemnego zniszczyła zakład przetwórstwa mięsnego Slim Jim firmy ConAgra Foods. W wyniku wypadku zginęły 4 osoby, a 71 trafiło do szpitali. Do środowiska wyciekło ponad 8 ton szkodliwego amoniaku. W rezultacie firma ConAgra została obarczona 70% winy i zobligowana do wypłaty odszkodowań, których wartość wyniosła 108,9 mln USD. Zakład nigdy nie został odbudowany. (więcej…)


Kontynuuj

akcja partnerska

Wyższy poziom bezpieczeństwa w wymagającym środowisku produkcyjnym


Dzięki radarowemu systemowi LBK firma Leuze rozszerza ofertę rozwiązań bezpieczeństwa dla swoich klientów. System bezpieczeństwa 3D niezawodnie monitoruje strefy zagrożenia - nawet w warunkach występowania iskier i oparów spawalniczych, zanieczyszczeń oraz zapylenia.

Bezpieczeństwo operacyjne posiada najwyższy priorytet w środowiskach przemysłowych. Firma Leuze zapewnia obecnie klientom nowe możliwości w tym zakresie, w postaci radarowego systemu bezpieczeństwa LBK - pierwszego na świecie rozwiązania 3D do użytku w środowiskach produkcyjnych narażonych na wpływ zanieczyszczeń, iskier spawalniczych, wiórów/trocin, zadymienia, wilgoci lub oparów. Opracowany przez włoskiego producenta Inxpect S.p.A. i dystrybuowany przez Leuze system LBK zabezpiecza strefy zagrożenia w pobliżu maszyn i instalacji - nawet w trudnych warunkach procesowych.
- Dużą zaletą radarowego systemu bezpieczeństwa LBK jest jego odporność na wpływ środowiska produkcyjnego, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dużej czułości i niezawodnym wykrywaniu ruchu - mówi Jörg Packeiser, Marketing Safety w Leuze. - Warto również podkreślić, że technologia radarowa LBK monitoruje przestrzeń trójwymiarową, a nie tylko dwuwymiarową powierzchnię.

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Radarowy system bezpieczeństwa LBK umożliwia niezawodne trójwymiarowe monitorowanie stref ochronnych w wymagających środowiskach produkcyjnych

Czujniki rejestrują każdy ruch

System radarowy LBK reaguje na ruch i generuje sygnał przełączający, gdy tylko operator wkroczy na obszar monitorowany. W ten sposób firma Leuze chroni zarówno pracowników, jak i procesy technologiczne. Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie 3D przerywa procesy produkcyjne tylko wtedy, gdy ktoś faktycznie znajduje się w strefie zagrożenia. W ten sposób system unika niepotrzebnych przestojów i jednocześnie zwiększa dyspozycyjność maszyny lub instalacji. Po opuszczeniu przez personel strefy niebezpiecznej, maszyny mogą ponownie się uruchomić. Zastosowana technologia radarowa niezawodnie rozróżnia ludzi i obiekty statyczne, ponieważ bezbłędnie wykrywa nawet nieruchome osoby znajdujące się w chronionym obszarze. Obiekty statyczne, takie jak palety lub pojemniki z materiałami, można bez problemu pozostawić w strefie ochronnej, ponieważ nie powoduje to zakłócenia działania systemu.

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

System LBK bezbłędnie rozróżnia obiekty statyczne i dynamiczne

Łatwa instalacja, elastyczność użytkowania

Radar bezpieczeństwa LBK jest wykorzystywany przede wszystkim do blokady restartu maszyn oraz do monitorowania obszarów ukrytych. Użytkownicy mogą dostosować go do swoich indywidualnych wymagań, określając liczbę i położenie czujników, zakres działania oraz kąt otwarcia dla wąskiej i szerokiej strefy ochronnej. System wykorzystuje również technologię radaru 3D do monitorowania obszarów na stopniach lub cokołach oraz znajdujących się za niemetalicznymi zasłonami. W celu zabezpieczenia większych obszarów można za pomocą kontrolera połączyć ze sobą do sześciu czujników radarowych.
W ten sposób system oferuje maksymalny obszar monitorowania o wymiarach 15 x 4 m. Poszczególne czujniki można łączyć w grupy, które w razie potrzeby można wyłączyć, umożliwiając w ten sposób dostosowanie systemu do wymagań dynamicznych procesów produkcyjnych. Kolejną zaletą radaru bezpieczeństwa LBK jest proste w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne, umożliwiające użytkownikom bezproblemowe zdefiniowanie parametrów systemu. Na życzenie klienta certyfikowani eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Leuze mogą przeprowadzić konfigurację i uruchomienie systemu.

Więcej informacji o systemie można uzyskać na stronie leuze.com lub wysyłając wiadomość na adres Info.PL@leuze.com

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

Przygotuj organizację na nowy standard ISO 45003


Międzynarodowy standard zdrowia i bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy (ISO 45003) ma zostać opublikowany już w lipcu 2021 roku. Zagrożenia psychospołeczne zyskają więc należne miejsce w regulacjach, mając realny wpływ na pracowników, a przez to i na funkcjonowanie organizacji. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne