Dołącz do nas

Flesz

10 europejskich przedsiębiorstw nagrodzonych za innowacyjny wkład w zapobieganie zagrożeniom w pracy


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zorganizowała 11. edycję Konkursu Dobrych Praktyk, w którym konkurowało kilkaset przedsiębiorstw wszelkich rozmiarów z 29 krajów z UE i spoza niej. W tym roku EU-OSHA nagrodziła najlepsze przykłady współpracy pomiędzy kierownikami a pracownikami w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

EU-OSHA ogłosiła dziesięciu zwycięzców w trakcie europejskiej konferencji „Małe przedsiębiorstwa a zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy: wyzwanie, szansa”, zorganizowanej zaledwie dzień po Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia) w Dublinie przez irlandzką prezydencję Unii Europejskiej. Był to pierwszy raz, kiedy EU-OSHA przyznała wspólne nagrody zarówno kierownikom, jak i pracownikom, co jest zgodne z trwającą kampanią „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na temat „Partnerstwa dla prewencji”.

- Korzyści płynące z dobrej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy nadal nie zawsze są w Europie dostrzegane na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa, szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach – powiedziała dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA. – Konkurs ten dowodzi, że nawet przedsiębiorstwo zatrudniające zaledwie siedmiu pracowników może posiadać innowacyjne rozwiązania prewencyjne, jak ma to miejsce w przypadku jednego z hiszpańskich laureatów konkursu – dodała.

Broszura z nagrodzonymi i wyróżnionymi przykładami
broszura

- Chcielibyśmy pokazać, że pomysły i koncepcje opracowane przez zwycięzców Nagrody za Dobrą Praktykę można dostosować do różnych sektorów przemysłu, państw członkowskich i organizacji różnego typu i rodzaju – podkreślił László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. - Sporządzenie bilansu innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk w Europie powinno pomóc nam w dalszym rozwoju polityki zdrowia i bezpieczeństwa.

Od zwycięzców tej edycji oczekiwano wykazania silnego przywództwa i czynnego udziału pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedsiębiorstwa reprezentują szeroki wachlarz sektorów, na przykład opiekę zdrowotną, sprzedaż detaliczną i rolnictwo. Uroczystość była dla laureatów okazją do wymiany dobrych praktyk, takich jak ograniczenie wypadków przy produkcji samochodów w Turcji, poprawa dobrostanu personelu w przedsiębiorstwie technologicznym w Finlandii lub określenie i usunięcie przez irlandzkich pracowników przemysłu mleczarskiego zagrożeń występujących w ich sektorze. W trakcie tego wydarzenia EU-OSHA wyróżniła dziesięć kolejnych przedsiębiorstw. W nowej, opublikowanej dziś broszurze przedstawiono wdrożone przez nie inicjatywy w zakresie dobrych praktyk.

Nagrodzone przedsiębiorstwa i organizacje:

- voestalpine Rotec Group (Austria) za ustanowienie norm bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych krajach;
- Atlantica Leisure Group Ltd (Cypr) za zminimalizowanie liczby wypadków w sektorze hotelarskim;
- Rigshospitalet (Dania) za poprawę środowiska pracy w dużym szpitalu;
- Oy SKF Ab, fabryka Muurame (Finlandia) za poprawę dobrostanu pracowników w przedsiębiorstwie technologicznym;
- ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Niemcy) za znalezienie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby przedsiębiorstw w Hamburgu;
- West Offaly Dairy Discussion Group (Irlandia) za ograniczenie zagrożeń w gospodarstwach mleczarskich;
- Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Holandia) za poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie wśród operatorów wózków widłowych;
- SONAE (Portugalia) za zaangażowanie pracowników i kierowników w zapobieganie zagrożeniom w grupie sprzedaży detalicznej;
- PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Hiszpania) za opracowanie modelu zapobiegania zagrożeniom dla małych przedsiębiorstw;
- Tofaş Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş (Turcja) za zmniejszenie liczby wypadków przy produkcji samochodów.

Wyróżnione przedsiębiorstwa i organizacje:

- MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Austria) za zachęcanie pracowników do zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem;
- Lujatalo Oy (Finlandia) za zmniejszenie obciążenia fizycznego w sektorze budowlanym;
- Armor SA (Francja) za włączenie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy do strategii korporacyjnej;
- Hellenic Petroleum SA (Grecja) za stworzenie kultury bezpieczeństwa w rafinerii ropy naftowej;
- Construction Safety Partnership (Irlandia) za poprawę norm bezpieczeństwa na placach budowy;
- GE Healthcare Norway AS (Norwegia) za uczynienie ze zdrowia i bezpieczeństwa priorytetu pracowników i kierowników;
- CEMEX Polska (Polska) za przywództwo w zarządzaniu na rzecz zapobiegania wypadkom;
- U.S. Steel Košice, s.r.o. (Słowacja) za skuteczne zgłaszanie kwestii bezpieczeństwa u dużego producenta stali;
- Ascom d.o.o. (Słowenia) za ograniczenie dolegliwości ze strony układu mięśniowo-kostnego w przemyśle wytwórczym;
- Step Change in Safety (Wielka Brytania) za poprawę zaangażowania personelu w sektorze eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


dobre praktyki

Podnoszenie kwalifikacji pracowników: dobre praktyki


Forum odpowiedzialnego biznesu przygotowało w ramach międzynarodowego projektu „Upskill 4Future” broszurę z dobrymi praktykami, zawierającą kilka konkretnych przykładów w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników. (więcej…)


Kontynuuj

Bezpieczeństwo

5,9 wypadków na 100 osób. Amazon zastąpi pracowników autonomicznymi robotami


Jak podaje branżowy raport „Primed for Pain” opracowany przez Strategic Organizing Center, wskaźnik poważnych obrażeń wśród pracowników Amazon (2020 r.) był o blisko 80 proc. wyższy niż wszystkich pozostałych pracodawców w branży magazynowej. Ponad 27 tys. zatrudnionych przez Amazon pracowników wymagało na skutek wypadku opieki medycznej wykraczającej poza udzielenie pierwszej pomocy lub nie było w stanie kontynuować pracy. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Zmiany w wymaganiach dla osób obsługujących maszyny i urządzenia techniczne


Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zasadach nabywania kwalifikacji i uzyskiwania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Dodatkowe dni urlopu dla inspektorów PIP


Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla inspektorów pracy przewiduje wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z nim, inspektorom pracy wykonującym czynności kontrolne przez co najmniej 10 lat przysługiwałby dodatkowy urlop w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni. (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Powrót do pracy w biurze – kłopot czy wybawienie?


Po ponad roku od chwili, kiedy za sprawą pandemii pracownicy z dnia na dzień musieli przejść na  pracę zdalną, nadszedł czas, gdy firmy zaczynają zachęcać pracowników do powrotu do biur. Czy pracownicy chcą rzeczywiście tego powrotu? Czy oznacza to dla nich wyczekiwany powrót do utraconej normalności? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Wentylacja i jednorazowe ręczniki są kluczem do bezpieczeństwa w nowej normalności


Eksperci są zgodni, że budowa zaufania w obiektach będzie podstawą dla zachowania bezpieczeństwa personelu i klientów w sektorze gastronomii i hotelarstwa. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne