Dołącz do nas

Flesz

10 europejskich przedsiębiorstw nagrodzonych za innowacyjny wkład w zapobieganie zagrożeniom w pracy


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zorganizowała 11. edycję Konkursu Dobrych Praktyk, w którym konkurowało kilkaset przedsiębiorstw wszelkich rozmiarów z 29 krajów z UE i spoza niej. W tym roku EU-OSHA nagrodziła najlepsze przykłady współpracy pomiędzy kierownikami a pracownikami w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

EU-OSHA ogłosiła dziesięciu zwycięzców w trakcie europejskiej konferencji „Małe przedsiębiorstwa a zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy: wyzwanie, szansa”, zorganizowanej zaledwie dzień po Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (28 kwietnia) w Dublinie przez irlandzką prezydencję Unii Europejskiej. Był to pierwszy raz, kiedy EU-OSHA przyznała wspólne nagrody zarówno kierownikom, jak i pracownikom, co jest zgodne z trwającą kampanią „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na temat „Partnerstwa dla prewencji”.

- Korzyści płynące z dobrej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy nadal nie zawsze są w Europie dostrzegane na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa, szczególnie w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach – powiedziała dr Christa Sedlatschek, dyrektor EU-OSHA. – Konkurs ten dowodzi, że nawet przedsiębiorstwo zatrudniające zaledwie siedmiu pracowników może posiadać innowacyjne rozwiązania prewencyjne, jak ma to miejsce w przypadku jednego z hiszpańskich laureatów konkursu – dodała.

Broszura z nagrodzonymi i wyróżnionymi przykładami
broszura

- Chcielibyśmy pokazać, że pomysły i koncepcje opracowane przez zwycięzców Nagrody za Dobrą Praktykę można dostosować do różnych sektorów przemysłu, państw członkowskich i organizacji różnego typu i rodzaju – podkreślił László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. - Sporządzenie bilansu innowacyjnych rozwiązań i najlepszych praktyk w Europie powinno pomóc nam w dalszym rozwoju polityki zdrowia i bezpieczeństwa.

Od zwycięzców tej edycji oczekiwano wykazania silnego przywództwa i czynnego udziału pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedsiębiorstwa reprezentują szeroki wachlarz sektorów, na przykład opiekę zdrowotną, sprzedaż detaliczną i rolnictwo. Uroczystość była dla laureatów okazją do wymiany dobrych praktyk, takich jak ograniczenie wypadków przy produkcji samochodów w Turcji, poprawa dobrostanu personelu w przedsiębiorstwie technologicznym w Finlandii lub określenie i usunięcie przez irlandzkich pracowników przemysłu mleczarskiego zagrożeń występujących w ich sektorze. W trakcie tego wydarzenia EU-OSHA wyróżniła dziesięć kolejnych przedsiębiorstw. W nowej, opublikowanej dziś broszurze przedstawiono wdrożone przez nie inicjatywy w zakresie dobrych praktyk.

Nagrodzone przedsiębiorstwa i organizacje:

- voestalpine Rotec Group (Austria) za ustanowienie norm bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych krajach;
- Atlantica Leisure Group Ltd (Cypr) za zminimalizowanie liczby wypadków w sektorze hotelarskim;
- Rigshospitalet (Dania) za poprawę środowiska pracy w dużym szpitalu;
- Oy SKF Ab, fabryka Muurame (Finlandia) za poprawę dobrostanu pracowników w przedsiębiorstwie technologicznym;
- ArbeitsschutzPartnerschaft Hamburg (Niemcy) za znalezienie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby przedsiębiorstw w Hamburgu;
- West Offaly Dairy Discussion Group (Irlandia) za ograniczenie zagrożeń w gospodarstwach mleczarskich;
- Wehkamp.nl/Gezond Transport/EVO (Holandia) za poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie wśród operatorów wózków widłowych;
- SONAE (Portugalia) za zaangażowanie pracowników i kierowników w zapobieganie zagrożeniom w grupie sprzedaży detalicznej;
- PROTÓN ELECTRÓNICA SLU (Hiszpania) za opracowanie modelu zapobiegania zagrożeniom dla małych przedsiębiorstw;
- Tofaş Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş (Turcja) za zmniejszenie liczby wypadków przy produkcji samochodów.

Wyróżnione przedsiębiorstwa i organizacje:

- MAHLE Filtersysteme Austria GmbH (Austria) za zachęcanie pracowników do zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem;
- Lujatalo Oy (Finlandia) za zmniejszenie obciążenia fizycznego w sektorze budowlanym;
- Armor SA (Francja) za włączenie kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy do strategii korporacyjnej;
- Hellenic Petroleum SA (Grecja) za stworzenie kultury bezpieczeństwa w rafinerii ropy naftowej;
- Construction Safety Partnership (Irlandia) za poprawę norm bezpieczeństwa na placach budowy;
- GE Healthcare Norway AS (Norwegia) za uczynienie ze zdrowia i bezpieczeństwa priorytetu pracowników i kierowników;
- CEMEX Polska (Polska) za przywództwo w zarządzaniu na rzecz zapobiegania wypadkom;
- U.S. Steel Košice, s.r.o. (Słowacja) za skuteczne zgłaszanie kwestii bezpieczeństwa u dużego producenta stali;
- Ascom d.o.o. (Słowenia) za ograniczenie dolegliwości ze strony układu mięśniowo-kostnego w przemyśle wytwórczym;
- Step Change in Safety (Wielka Brytania) za poprawę zaangażowania personelu w sektorze eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

[EU OSHA]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Flesz

Kobiety doskonale wiedzą, czego chcą w sferze zawodowej. Jakie są ich oczekiwania względem pracodawców?


Jakie czynniki są dla Polek decydujące przy wyborze nowego miejsca pracy? Które benefity pozapłacowe uznają za najbardziej atrakcyjne? Co jest dla nich motywacją do zmiany zatrudnienia i czy możliwe jest zatrzymanie ich w organizacji, gdy podejmą decyzję o odejściu? ManpowerGroup przygotował analizę przedstawiającą oczekiwania pań względem rynku pracy.

(więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego u zróżnicowanej siły roboczej


Dlaczego w przypadku określonych grup pracowników istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego? Jakie bariery utrudniają zapobieganie takim zaburzeniom i zarządzanie nimi? Jakie inicjatywy dotyczące miejsc pracy okazały się skuteczne? (więcej…)


Kontynuuj

Ergonomia i zdrowie

Firmy ubezpieczeniowe z nadzieją i obawą przyglądają się egzoszkieletom


Na placach budowy na całym świecie jest wykorzystywanych obecnie ponad tysiąc egzoszkieletów a szacunki mówią, że ich liczba będzie rosła w coraz szybszym tempie. W niektórych przypadkach stają się one nawet obowiązkowym wyposażeniem. W miarę jak egzotechnologia wkracza do miejsc pracy, nieuchronnie staje się obiektem zainteresowania m.in. ze strony firm ubezpieczeniowych.

Egzoszkielety to noszone przez człowieka urządzenia, które zapewniają odczuwalną siłę wspomagającą (zazwyczaj ręki, dolnej części pleców lub ramion pracownika). Z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych, ta technologia może nieść ze sobą kilka możliwości.

Zapobieganie urazom

Pierwszą możliwością może być zapobieganie lub zmniejszenie liczby urazów, które są skutkiem nieergonomicznych warunków pracy. Przykładem takiej pracy może być praca pielęgniarek (i pielęgniarzy), którzy są bardzo często narażeni na urazy podczas częstego podnoszenia pacjentów, co znacznie obciążają ich organizmy. Na dodatek długie zmiany nie zapewniają wystarczająco dużo czasu potrzebnego, żeby w pełni zregenerować organizm w ciągu tygodnia pracy. W efekcie grupy mięśni, które są kluczowe dla utrzymania ciała w stabilności, osłabiają się na tyle, że zawodzą i dochodzi do poważnego urazu. To samo dotyczy wielu innych powtarzających się i niewygodnych pozycji pracy, m.in. spawania, malowania, instalowania elementów sufitowych, kucania i schylanie się.

Teoretycznie, aby urządzenie typu wearable (ubieralne) było skuteczne w długoterminowym zapobieganiu urazom, nie musi wykonywać całej pracy. Wystarczy że zapewni wystarczające wsparcie podczas dnia pracy, tak aby organizm nie był przeciążony i wymagał krótszego czasu regeneracji między zmianami. Egzoszkielety wspierające ramię są dobrym przykładem tej zasady. Egzoszkielet barkowy zazwyczaj zapewnia jedynie ułamek siły potrzebnej do utrzymania ramion w pozycji uniesionej podczas wykonywania pracy nad głową.

Pracownicy chcą żyć zdrowo i przejść na emeryturę w dobrej kondycji fizycznej, aby móc cieszyć się emeryturą. Technologia egzo może im to umożliwić co z punktu widzenia firm ubezpieczeniowych mogłyby zmniejszyć liczbę roszczeń z tytułu urazów i niepełnosprawności.

Przeniesienie problemu

Technologia noszona dla fizycznego wspomagania człowieka może mieć również niezamierzone skutki, np. egzoszkielety pasywne wykorzystują elementy sprężynujące do zapewnienia wsparcia. Przenoszą one energię z wrażliwej części ciała, takiej jak ramiona czy dolna część pleców i za pomocą różnych materiałów i podkładek przekierowują ją do innego obszaru ciała. Możliwe jest, że urządzenia te przenoszą problem z jednej części ciała na inną.
Innym czynnikiem niskiego ryzyka jest to, że egzoszkielet może spowodować niepożądaną, trwałą zmianę w organizmie. W niektórych przypadkach, urządzenia przekierowują siły pod nienaturalnymi kątami. Nie jest jeszcze zbadane, jak kości i tkanki miękkie zareagowałyby lub zmieniły układ po dwóch lub więcej latach ciągłego ich stosowania.

Obie z powyższych możliwości mogą spowodować wzrost liczby dodatkowych roszczeń wobec firm ubezpieczeniowych. Jak w przypadku każdej nowej technologii, potrzeba czasu, analiz i badań, aby uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji.

Innym zagrożeniem ze strony tej technologii w pracy i przemyśle jest możliwość, że ich wykorzystywanie może spowodować atrofię mięśni (osłabienie mięśni, ponieważ nie są już tak intensywnie używane). Takie zagrożenie wydaje się jednak mało prawdopodobne. Coraz trudniej znaleźć linię produkcyjną, na której nadal używa się śrubokrętów i grzechotek ręcznych, a mimo to żaden pracownik nie skarżył się na zanik mięśni spowodowany używaniem elektronarzędzi.

Powrót do pracy

Trzecią możliwością może być wykorzystanie egzoszkieletów do skrócenia czasu powrotu do pracy.
Możliwe jest zastosowanie egzoszkieletu jako wspomagania pracownika podczas odzyskania przez niego pełnej sprawności, po czym egzoszkielet zostałby zdjęty. Jest to temat budzący pewne kontrowersje. Z jednej strony, skrócenie koniecznego czasu wolnego od pracy z powodu urazu może być bardzo korzystne. Jednocześnie wykonywanie intensywnych fizycznie lub powtarzających się zadań, gdy organizm jest osłabiony, może prowadzić do większej liczby urazów.

Patrząc w przyszłość

Egzotechnologia w postaci rękawic elektrycznych, podparcia ramion, wspomagania podnoszenia, krzeseł bez krzeseł i egzoszkieletów całego ciała wkracza coraz mocniej na rynek pracy. Pracodawcy, managerowie, inspekcje oraz firmy ubezpieczeniowe już teraz powinni zastanawiać się, jakie skutki w krótszej i dłuższej perspektywie czasu może przynieść ta technologią.

[na podstawie Forbes]

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚ Z NAMI!

Zainteresował Cię ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi !


Kontynuuj

Flesz

Zimowe BHP – 3 zasady, które pozwolą ci być bezpiecznym na stoku


Jak co roku, kierowcy narzekają na mroźną aurę i nieodśnieżane drogi a dzieci cieszą się z kolejnych centymetrów śniegu. Dla najmłodszych zimowe miesiące to czas beztroskiej zabawy, wolny od szkoły. Zadbajmy o to, żeby rzeczywiście taki był, bo jak wskazują statystyki, wypadki niestety nie należą do rzadkości.

(więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Co trzeci pracownik bez informacji o wpływie pandemii na kondycję jego pracodawcy


39% polskich pracowników przyznaje, że nie jest informowanych przez pracodawcę o wpływie pandemii na kondycję finansową firmy. Takie informacje, w różnej częstotliwości otrzymuje 57% badanych. (więcej…)


Kontynuuj

Flesz

Wartość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty społeczne urazów i chorób związanych z pracą


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała dokument zawierający podsumowanie wyników drugiego etapu projektu EU-OSHA mającego na celu ocenę kosztów ponoszonych na szczeblu europejskim, dotyczących urazów, chorób i zgonów związanych z pracą. (więcej…)


Kontynuuj

Popularne