Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w debacie z ekspertami podczas wydarzenia: „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”, które odbędzie się 24 maja 2018 r. we Wrocławiu.


Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym. Państwo i jego obywatele mają prawo oczekiwać, że kierowanie bezpieczeństwem narodowym jest ciągłe, sprawne, odporne na zakłócenia i nieustannie doskonalone. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.

Proponowane zagadnienia tematyczne:

- Systemy łączności
- Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
- Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory).
- Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
- Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
- Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
- Współpraca ze środkami masowego przekazu
- Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
- Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
- Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
- Aspekty prawne

Grupa docelowa:

- przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
- funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
- koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT

Do wzięcia udziału w konferencji wymagana jest rejestracja (link)

W ramach zgłoszenia zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.
Miejsce: Hotel Śląsk, ul. Oporowska 60, 53-434 Wrocław
Czas trwania: 09.30 – 14:30

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Dominika Meller
mobile: +48/786 146 013
e-mail: dominika.meller@pirbinstytut.pl