Safety 360

Jedną z atrakcji Targów Sawo będzie X edycja Strefy Kultury Bezpieczeństwa, czyli cykl wydarzeń organizowanych przez portal „Kultura Bezpieczeństwa”.

Na Strefę Kultury Bezpieczeństwa będą się składały:
• konferencje „Safety 360” oraz „Yes, we can!”.
• Sesja plakatowa prezentująca Dobre Praktyki
• Ejendals. Targowy Rajd Bezpieczeństwa

Program Konferencji

24 kwietnia 2018
Otwarta sala konferencyjna, Pawilon 3A

11:00 Pozytywne wpływania na zachowania 
Aleksander Myśkow, EcoMS Consulting

11:45 Uczulenia pracowników w środowisku pracy
Sylwia Bronkowska-Iwanicka, Ejendals

12:30 Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych
Witold Postrach, 3M

13:15 Pozytywna i destrukcyjna rola autorytetu
Łukasz Michniak, TAM

14:00 Zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji: KulturaBezpieczenstwa.pl/Sawo

Na podane podczas rejestracji adresy e-mail zostaną wysłane materiały konferencyjne.

 

POLECAMy RÓWNIEŻ:

rajd bezpieczenstwa   yes we can

 

Organizator:

kulturabezpieczenstwa