Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.


Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Polski Instytut Rozwoju Biznesu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji:
„Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”
30 stycznia w Warszawie

Wstęp wolny, wymagana rejestracja (link do formularza rejestracji)

Podczas konferencji wystąpią:

insp. Grzegorz Baczyński - Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP
Iwona Michniewicz - doktor nauk o kulturze fizycznej, założycielka i pierwsza Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej
Leszek Marzec - ratownik medyczny, strażak, Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu
Krzysztof Gralik - Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe Otwock
mgr Adam Gorgol - ratownik medyczny, wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie
dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Proponowane zagadnienia tematyczne :

• Systemy łączności
• Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
• Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory).
• Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
• Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
• Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
• Współpraca ze środkami masowego przekazu
• Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
• Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
• Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
• Aspekty prawne

Do udziału w konferencji zapraszamy:
• przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
• funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
• koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Organizator zapewnia uczestnikom:
• materiały konferencyjne,
• przerwy kawowe,
• możliwość konsultacji z Ekspertami.

Lokalizacja
Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
SALA A, PIĘTRO 1

Kontakt z organizatorem:
Katarzyna Medvedieva
Asystentka ds. promocji
tel: +48 531 375 811
e-mail: katarzyna.medvedieva@pirbinstytut.pl

 

patronat   offline