Jubileuszowa edycja Strefy Kultury Bezpieczeństwa zostanie wzbogacona o Ejendals.Targowy Rajd Bezpieczeństwa – zabawę dla gości targów łączącą edukację z elementami rywalizacji. Rajd jest organizowany wspólnie przez portal „Kultura Bezpieczeństwa” oraz firmę szkoleniową TAM.

 • 24 kwiecień 2018 - 25 kwiecień 2018
 • Targi Sawo
 • ul. Głogowska 14

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza do udziału w debacie z ekspertami podczas wydarzenia: „Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego”, które odbędzie się 24 maja 2018 r. we Wrocławiu.

 • 24 maj 2018 - 24 maj 2018
 • Hotel Śląsk
 • ul. Oporowska 60

Ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w 2016 r. co dziesiąta ofiara śmiertelna wypadku przy pracy zginęła „wskutek niezamierzonego włączenia lub nieumiejętnej obsługi maszyn, urządzeń do podnoszenia i przenoszenia, środków transportu”. W przemyśle stosowanie maszyn to codzienność.

 • 12 kwiecień 2018 - 13 kwiecień 2018
 • Bezpieczeństwo w przemyśle
 • Hotel Scandic

Jedną z atrakcji Targów Sawo będzie X edycja Strefy Kultury Bezpieczeństwa, czyli cykl wydarzeń organizowanych przez portal „Kultura Bezpieczeństwa”.

Na Strefę Kultury Bezpieczeństwa będą się składały:
• konferencje „Safety 360” oraz „Yes, we can!”.
• Sesja plakatowa prezentująca Dobre Praktyki
• Ejendals. Targowy Rajd Bezpieczeństwa

 • 24 kwiecień 2018 - 24 kwiecień 2018
 • Safety 360
 • ul. Głogowska 14

Jedną z atrakcji Targów Sawo będzie X edycja Strefy Kultury Bezpieczeństwa, czyli cykl wydarzeń organizowanych przez portal „Kultura Bezpieczeństwa”.

Na Strefę Kultury Bezpieczeństwa będą się składały:
• konferencje „Safety 360” oraz „Yes, we can!”.
• Sesja plakatowa prezentująca Dobre Praktyki
• Ejendals. Targowy Rajd Bezpieczeństwa

 • 25 kwiecień 2018 - 25 kwiecień 2018
 • Safety 360
 • ul. Głogowska 14

Prężnie rozwijająca się gospodarka, zastosowanie innowacyjnych technologii w produkcji oraz rosnąca świadomość zagrożeń sprawiają, że w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy następują systematycznie pozytywne zmiany, zarówno w zakresie wdrażania konkretnych rozwiązań na rzecz poprawy warunków, jak i w sferze kształtowania kultury bezpieczeństwa.

 • 24 kwiecień 2018 - 26 kwiecień 2018
 • Targi Sawo
 • Głogowska 14