Wt09162014

Last updateCz, 21 Sie 2014 1pm

Back Jesteś tutaj: Strona głównaPrawoPrawoAnalizy i omówienia • Znaki ewakuacyjne w szkole

Znaki ewakuacyjne w szkole

bhp

Na co zwrócić uwagę dokonując oznakowania ewakuacyjnego wnętrza szkoły? Jakie wymagania powinno spełniać oznakowanie? Czy istnieją Polskie Normy regulujące te kwestie? Na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu bądź jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, przeznaczonego do wykonywania funkcji użyteczności publicznej placów

 składowych i wiat nałożone są konkretne zobowiązania.

Jan M. Pióro

N ależą do nich:
 

  • opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, która powinna między innymi zawierać sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi,
  • oznakować przebieg wyznaczonych dróg ewakuacyjnych, znakami ewakuacyjnymi (widocznymi zarówno w świetle dziennym, sztucznym a także braku oświetlenia) zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa w szczególności: drzwi, klatki schodowe, wyjścia i drogi do nich prowadzące oraz pomieszczenia, w których wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, a także drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.
System oznakowania i oświetlenia dróg ewakuacyjnych powinien być dobrany indywidualnie. Wymagania dla dróg ewakuacyjnych i warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane i dotyczące ochrony przeciwpożarowej.
  • rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Polskie Normy
PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-04:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
PN-N-01256-05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563)

Jan M. Pióro
Specjalista z zakresu prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Artykuł został opublikowany dzięki współpracy z PortalemBHP

portal bhp

  strzalkaPolecamy również m.in.: