Wydobywająca węgiel czeska spółka OKD reklamuje bezpieczeństwo pracy pod ziemią za pomocą prezerwatyw. Zdaniem Marka Sibrta, doradcy ds. public relations i projekt managera w OKD, hasło powinno się kojarzyć wyłącznie z pracą górników, którzy fedrują głęboko pod ziemią, przestrzegając zasad BHP.

Wyniki ostatniego badania opinii publicznej wskazują, że niepewność zatrudnienia lub reorganizacja w miejscu pracy są postrzegane jako najczęstsza przyczyna stresu związanego z pracą

W marcu br. ruszyła informacyjna kampania społeczna pn. „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Jej celem jest podnoszenie świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz podnoszenie poziomu wiedzy na działań innowacyjnych, służących poprawie bezpieczeństwa pracy i życia człowieka.

Na budowie stacji metra Dworzec Wileński na warszawskiej Pradze Północ przewrócił się kilkunastometrowy dźwig. Nikt nie został ranny. Przyczyny wypadku zbada komisja.

Jak podaje portal TG, w koszcie jednej tony węgla pochodzącej z Kompanii Węglowej ponad 23,5 zł stanowią nakłady na bezpieczeństwo pracy. Pieniądze KW wydaje głównie na dostęp do nowych technologii, nowoczesne środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt do monitorowania zagrożeń.

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że pozywa Polskę, Austrię i Finlandię przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców pracujących na własny rachunek.

W Niemczech trwa kampania "Denk an mich. Dein Rücken" (Pomyśl o mnie. Twoje plecy). Celem jest zmniejszenie obciążeń pleców związanych z pracą, szkołą i czasem wolnym. Skierowana jest głównie do pracodawców, ponieważ to oni mają wpływ na kształtowanie warunków pracy.

Według badań lekarzy zbyt długie siedzenie bez ruchu w jednej pozycji znacznie zwiększa ryzyko ciężkich chorób i nagłej śmierci – wskazują analitycy iPass, amerykańskiej firmy z branży informatycznej, która przeprowadziła badania czasu pracy wśród pracowników firm międzynarodowych, którzy pracują poza biurem.

Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy rozmawiano o przestrzeganiu wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych oraz o systemie potwierdzania kwalifikacji pracowników użytkujących takie maszyny i urządzenia.

Za wypadek przy pracy uznał w czwartek Sąd Okręgowy w Białymstoku samobójstwo jednego z kierowców PKS Białystok, które popełnił on w czasie strajku w tej spółce we wrześniu 2011 roku. To orzeczenie odwoławcze, które jest prawomocne.

Zdaniem straży pożarnej spaliny z wózków widłowych jeżdżących po hali produkcyjnej oraz niesprawna wentylacja były przyczyną zatrucia tlenkiem węgla ponad 80 pracowników zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego w Kwidzynie. Dwie osoby zostały umieszczone w komorach hiperbarycznych.

Pod koniec stycznia w kopalni Sośnica-Makoszowy uruchomiono jeden z najnowocześniejszych w Kompanii Węglowej systemów audiowizualnych. Filmy i animacje wyświetlane w cechowniach poświęcone bezpieczeństwu pracy mają trafić przede wszystkim do świadomości młodych górników.

Gubernator stanu Waszyngton Jay Inslee poinformował w piątek 22 lutego 2013 r. o wycieku z co najmniej sześciu podziemnych zbiorników, w których przechowywane są wysoko radioaktywne i toksyczne odpady na terenie kompleksu Hanford. Zapowiedziano dodatkowy monitoring zbiorników.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca 7 lutego br. w gmachu Sejmu przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013 z planem długofalowym na lata 2013-2015. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, której towarzyszyli zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit.

Istnieje zwiększająca się konieczność identyfikowania grup narażonych lub „ukrytych”, których narażenie zawodowe na ryzyko nowotworów i procesy rakotwórcze jest niewystarczająco uwzględnione w danych dotyczących narażenia i strategiach interwencyjnych.

Do wycieku doszło w produkującym nawozy zakładzie ADOB w Poznaniu. Jego przyczyną nie była awaria lecz błąd pracowników - wypadek miał miejsce podczas mycia kadzi, w której wcześniej znajdował się kwas azotowy.

Praca w nadgodzinach i przemęczenie są jedną z poważniejszych przyczyn wypadków przy pracy. Dotyczy to na przykład kierowców, którzy pracują bez odpoczynku czy zmiennika na długiej trasie – powiedziała IAR rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska.