Szukasz ochron indywidualnych? Może odpowiednich szkoleń? Zobacz co proponujemy w Katalogu BHP!

Toggle Bar

W Niemczech trwa kampania "Denk an mich. Dein Rücken" (Pomyśl o mnie. Twoje plecy). Celem jest zmniejszenie obciążeń pleców związanych z pracą, szkołą i czasem wolnym. Skierowana jest głównie do pracodawców, ponieważ to oni mają wpływ na kształtowanie warunków pracy.

Według badań lekarzy zbyt długie siedzenie bez ruchu w jednej pozycji znacznie zwiększa ryzyko ciężkich chorób i nagłej śmierci – wskazują analitycy iPass, amerykańskiej firmy z branży informatycznej, która przeprowadziła badania czasu pracy wśród pracowników firm międzynarodowych, którzy pracują poza biurem.

Podczas posiedzenia Rady Ochrony Pracy rozmawiano o przestrzeganiu wymogów dopuszczania do użytkowania maszyn i urządzeń technicznych oraz o systemie potwierdzania kwalifikacji pracowników użytkujących takie maszyny i urządzenia.

Za wypadek przy pracy uznał w czwartek Sąd Okręgowy w Białymstoku samobójstwo jednego z kierowców PKS Białystok, które popełnił on w czasie strajku w tej spółce we wrześniu 2011 roku. To orzeczenie odwoławcze, które jest prawomocne.

Zdaniem straży pożarnej spaliny z wózków widłowych jeżdżących po hali produkcyjnej oraz niesprawna wentylacja były przyczyną zatrucia tlenkiem węgla ponad 80 pracowników zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego w Kwidzynie. Dwie osoby zostały umieszczone w komorach hiperbarycznych.

Pod koniec stycznia w kopalni Sośnica-Makoszowy uruchomiono jeden z najnowocześniejszych w Kompanii Węglowej systemów audiowizualnych. Filmy i animacje wyświetlane w cechowniach poświęcone bezpieczeństwu pracy mają trafić przede wszystkim do świadomości młodych górników.

Gubernator stanu Waszyngton Jay Inslee poinformował w piątek 22 lutego 2013 r. o wycieku z co najmniej sześciu podziemnych zbiorników, w których przechowywane są wysoko radioaktywne i toksyczne odpady na terenie kompleksu Hanford. Zapowiedziano dodatkowy monitoring zbiorników.

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca 7 lutego br. w gmachu Sejmu przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013 z planem długofalowym na lata 2013-2015. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, której towarzyszyli zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit.

Istnieje zwiększająca się konieczność identyfikowania grup narażonych lub „ukrytych”, których narażenie zawodowe na ryzyko nowotworów i procesy rakotwórcze jest niewystarczająco uwzględnione w danych dotyczących narażenia i strategiach interwencyjnych.

Do wycieku doszło w produkującym nawozy zakładzie ADOB w Poznaniu. Jego przyczyną nie była awaria lecz błąd pracowników - wypadek miał miejsce podczas mycia kadzi, w której wcześniej znajdował się kwas azotowy.

Praca w nadgodzinach i przemęczenie są jedną z poważniejszych przyczyn wypadków przy pracy. Dotyczy to na przykład kierowców, którzy pracują bez odpoczynku czy zmiennika na długiej trasie – powiedziała IAR rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska.

Od kiedy targi SAWO odbywają się co drugi rok Międzynarodowe Targi Poznańskie wzbogaciły, drugie co do wielkości, targi: Innowacje, Technologie, Maszyny (ITM) o salon bhp. Idea wydaje się słuszna, ale praktyka tego nie potwierdza – salon, wbrew oczekiwaniom organizatorów, nie stał się integralną częścią ITM, których wystawcy tylko sporadyczne docierają na ekspozycję behapowską.