Jadwiga Nieład-Niedbała oraz Tomasz Miarka to główni bohaterowie najnowszej akcji społeczno-edukacyjnej, którzy uczą najmłodszych zasad bezpieczeństwa w domu. Premierowe spektakle pod hasłem „Bezpieczni w domu i mieszkaniu” odbyły się 18 maja w wybranych szkołach podstawowych w Warszawie. Tylko pierwszego dnia wzięło w nich udział blisko 900 dzieci. Inicjatorem akcji jest firma Skanska.

25 kwietnia rozpoczęła się w Polsce wspólna akcja 10 firm budowlanych tworzących Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W tym roku Tydzień Bezpieczeństwa odbywał się pod hasłem „Zaplanuj swój dzień!”.

W tym roku już po raz drugi, Koalicja Bezpieczni w Pracy organizuje ogólnopolski konkurs wiedzy dla pracowników służby BHP, przedstawicieli środowisk akademickich oraz pasjonatów. Pierwszy etap Mistrzostw trwa od 4 do 18 maja, a na uczestników, oprócz zaszczytnego tytułu Mistrza Kadry BHP, czekają nagrody w postaci m.in. iPhona, tabletu, aparatu fotograficznego, kurtek, szkoleń i voucherów na konferencje branżowe.

Blisko 750 osób wzięło udział w eliminacjach do II edycji Mistrzostw Kadry BHP. Wyłoniono 30 uczestników z najlepszymi wynikami, którzy do 30 maja będą rozwiązywać test wiedzy złożony z pytań zamkniętych oraz studium przypadku. Zwycięzcę poznamy już 9 czerwca.

Rezultat Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, które odbyły się w dniach 26-28 kwietnia w Poznaniu, jest potwierdzeniem żywego zainteresowania rynku najnowszymi rozwiązaniami i trendami dotyczącymi BHP i ratownictwa specjalistycznego.

W dniach 26-28 kwietnia 2016 roku w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO. To największe wydarzenie targowe dla branży BHP
w Europie Środkowo – Wschodniej.

Firma Skanska została wyróżniona nagrodą Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w konkursie „Buduj Bezpiecznie 2015” za realizację osiedla Mickiewicza przy ul. Rudzkiej w Warszawie. To pierwsze osiedle w Polsce budowane zgodne z wytycznymi międzynarodowej certyfikacji BREEAM, potwierdzającej zastosowanie zielonych i dobrych jakościowo rozwiązań.

Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Spośród 430 uczestników Mistrzostw Kadry BHP najlepszy okazał się Marcin Szerszeń.  Miejsca na podium zajęli również Barbara Makowska i Tomasz Forenc.

14-15 maja 2015 r. odbyła się w Łodzi konferencja dotycząca Zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie. Wydarzenie bardzo szeroko podejmowało temat praktycznego podejścia do zarządzania chemią w przedsiębiorstwie - od zamówień, poprzez transport i magazynowanie, na stosowaniu skończywszy.

Każdy człowiek codziennie może znaleźć się w sytuacji, która wymaga od niego szybkiej reakcji i udzielenia pomocy poszkodowanej, potrzebującej osobie.  Zanim jednak przybędzie fachowa pomoc medyczna może minąć kilkanaście bardzo cennych minut, od których często zależy powodzenie dalszej akcji ratunkowej.

Elżbieta Bożejewicz, prezes oddziału OSPSBHP w Olsztynie, została nową prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Tak zdecydowali delegaci na zjazd OSPSBHP, czyli naczelna władza stowarzyszenia. Zjazd odbył się w dniach 17–18 kwietnia br. w Ostrowie Wielkopolskim. Wybrał też Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński, a także wprowadził zmiany w statucie.

W  Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontroli, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie nieformalnego związku zawodowego pilotów linii Ryanair (The Ryanair Pilot Group - RPG), 9 na 10 pilotów uważa, że władze firmy nie przywiązują należytej wagi do kwestii bezpieczeństwa, przez co latanie ich liniami nie musi być bezpieczne.

Z raportu PIP wynika, że co czwarty urzędnik bydgoskiego Urzędu Miejskiego uważa, że jest ofiara mobbingu. Kontrolę przeprowadzono w sześciu jednostkach podległych ratuszowi, wskazanych przez prezydenta miasta. Najgorzej jest w wydziale Mienia i Geodezji, w którym spośród 33 zatrudnionych aż 23 osoby uznały, że są ofiarą mobbingu.

Komisja Europejska zainicjowała konsultacje społeczne, aby zapoznać się z opiniami obywateli po opublikowaniu wyników oceny europejskiej strategii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–2012.

Na tle utrzymującej się niepewności gospodarczej, w swoim sprawozdaniu za rok 2012 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przedstawia dalszy przebieg swoich prac w zakresie promowania dobrego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości.

Biorąc pod uwagę obecne naciski na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i odpadów, podniesienie wydajności energetycznej oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii, w UE można spodziewać się szybkiego wzrostu liczby „zielonych miejsc pracy”, to znaczy tych, które służą ochronie lub odbudowie środowiska naturalnego.