Szukasz ochron indywidualnych? Może odpowiednich szkoleń? Zobacz co proponujemy w Katalogu BHP!

Toggle Bar

Firma Skanska została wyróżniona nagrodą Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w konkursie „Buduj Bezpiecznie 2015” za realizację osiedla Mickiewicza przy ul. Rudzkiej w Warszawie. To pierwsze osiedle w Polsce budowane zgodne z wytycznymi międzynarodowej certyfikacji BREEAM, potwierdzającej zastosowanie zielonych i dobrych jakościowo rozwiązań.

Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Spośród 430 uczestników Mistrzostw Kadry BHP najlepszy okazał się Marcin Szerszeń.  Miejsca na podium zajęli również Barbara Makowska i Tomasz Forenc.

14-15 maja 2015 r. odbyła się w Łodzi konferencja dotycząca Zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie. Wydarzenie bardzo szeroko podejmowało temat praktycznego podejścia do zarządzania chemią w przedsiębiorstwie - od zamówień, poprzez transport i magazynowanie, na stosowaniu skończywszy.

Każdy człowiek codziennie może znaleźć się w sytuacji, która wymaga od niego szybkiej reakcji i udzielenia pomocy poszkodowanej, potrzebującej osobie.  Zanim jednak przybędzie fachowa pomoc medyczna może minąć kilkanaście bardzo cennych minut, od których często zależy powodzenie dalszej akcji ratunkowej.

Elżbieta Bożejewicz, prezes oddziału OSPSBHP w Olsztynie, została nową prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Tak zdecydowali delegaci na zjazd OSPSBHP, czyli naczelna władza stowarzyszenia. Zjazd odbył się w dniach 17–18 kwietnia br. w Ostrowie Wielkopolskim. Wybrał też Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński, a także wprowadził zmiany w statucie.

W  Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontroli, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie nieformalnego związku zawodowego pilotów linii Ryanair (The Ryanair Pilot Group - RPG), 9 na 10 pilotów uważa, że władze firmy nie przywiązują należytej wagi do kwestii bezpieczeństwa, przez co latanie ich liniami nie musi być bezpieczne.

Z raportu PIP wynika, że co czwarty urzędnik bydgoskiego Urzędu Miejskiego uważa, że jest ofiara mobbingu. Kontrolę przeprowadzono w sześciu jednostkach podległych ratuszowi, wskazanych przez prezydenta miasta. Najgorzej jest w wydziale Mienia i Geodezji, w którym spośród 33 zatrudnionych aż 23 osoby uznały, że są ofiarą mobbingu.

Komisja Europejska zainicjowała konsultacje społeczne, aby zapoznać się z opiniami obywateli po opublikowaniu wyników oceny europejskiej strategii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007–2012.

Na tle utrzymującej się niepewności gospodarczej, w swoim sprawozdaniu za rok 2012 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) przedstawia dalszy przebieg swoich prac w zakresie promowania dobrego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości.

Biorąc pod uwagę obecne naciski na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i odpadów, podniesienie wydajności energetycznej oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii, w UE można spodziewać się szybkiego wzrostu liczby „zielonych miejsc pracy”, to znaczy tych, które służą ochronie lub odbudowie środowiska naturalnego.

Wydobywająca węgiel czeska spółka OKD reklamuje bezpieczeństwo pracy pod ziemią za pomocą prezerwatyw. Zdaniem Marka Sibrta, doradcy ds. public relations i projekt managera w OKD, hasło powinno się kojarzyć wyłącznie z pracą górników, którzy fedrują głęboko pod ziemią, przestrzegając zasad BHP.

Wyniki ostatniego badania opinii publicznej wskazują, że niepewność zatrudnienia lub reorganizacja w miejscu pracy są postrzegane jako najczęstsza przyczyna stresu związanego z pracą

W marcu br. ruszyła informacyjna kampania społeczna pn. „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Jej celem jest podnoszenie świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz podnoszenie poziomu wiedzy na działań innowacyjnych, służących poprawie bezpieczeństwa pracy i życia człowieka.

Na budowie stacji metra Dworzec Wileński na warszawskiej Pradze Północ przewrócił się kilkunastometrowy dźwig. Nikt nie został ranny. Przyczyny wypadku zbada komisja.

Jak podaje portal TG, w koszcie jednej tony węgla pochodzącej z Kompanii Węglowej ponad 23,5 zł stanowią nakłady na bezpieczeństwo pracy. Pieniądze KW wydaje głównie na dostęp do nowych technologii, nowoczesne środki ochrony indywidualnej oraz sprzęt do monitorowania zagrożeń.

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że pozywa Polskę, Austrię i Finlandię przed Trybunał Sprawiedliwości UE w związku z niedopełnieniem obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców pracujących na własny rachunek.

W Niemczech trwa kampania "Denk an mich. Dein Rücken" (Pomyśl o mnie. Twoje plecy). Celem jest zmniejszenie obciążeń pleców związanych z pracą, szkołą i czasem wolnym. Skierowana jest głównie do pracodawców, ponieważ to oni mają wpływ na kształtowanie warunków pracy.

Według badań lekarzy zbyt długie siedzenie bez ruchu w jednej pozycji znacznie zwiększa ryzyko ciężkich chorób i nagłej śmierci – wskazują analitycy iPass, amerykańskiej firmy z branży informatycznej, która przeprowadziła badania czasu pracy wśród pracowników firm międzynarodowych, którzy pracują poza biurem.