Od kiedy targi SAWO odbywają się co drugi rok Międzynarodowe Targi Poznańskie wzbogaciły, drugie co do wielkości, targi: Innowacje, Technologie, Maszyny (ITM) o salon bhp. Idea wydaje się słuszna, ale praktyka tego nie potwierdza – salon, wbrew oczekiwaniom organizatorów, nie stał się integralną częścią ITM, których wystawcy tylko sporadyczne docierają na ekspozycję behapowską.