Bezpieczeństwo pracy na największych targach przemysłowych ITM Polska w Poznaniu

Typography

W dniach 6-9 czerwca 2017, w ramach największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska, odbędzie się kolejna edycja Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. Wydarzenie to, licznie odwiedzane przez szefów działów i pracowników służby bhp, zawodowych i społecznych inspektorów pracy, dystrybutorów i handlowców oraz pracodawców, stanowi okazję do zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami z zakresu ochrony i bezpieczeństwa pracy.

W pawilonie 6A wystawcy zaprezentują środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, odzież ochronną i roboczą, wyposażenie miejsca pracy/ ergonomia oraz środki ochrony zbiorowej.

Tegorocznej ekspozycji towarzyszyć będą spotkania branżowe i atrakcyjne konferencje, przygotowywane przez uznane w środowisku instytucje i media, m.in. Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, portal Kultura Bezpieczeństwa, Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, Kancelarię Prawa Pracy SZUSZCZYŃSKI, redakcję czasopisma „Promotor BHP”.

PROGRAM KONFERENCJI

Wtorek, 6 czerwca 2017

10:00 – 14:00, Hol Wschodni MTP, Sala Niebieska
Zgodnie z prawem i bezpiecznie — projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja maszyn
Organizatorzy: Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Poznaniu

PANEL 1 — PROJEKTOWANIE, godz. 10.00 – 11.00
• Regulacje prawne dotyczące projektowania maszyn i urządzeń — wymagania prawa europejskiego i krajowego. Jednostki notyfikowane i certyfikujące. Analiza ryzyka na etapie projektowania. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
• Dobre praktyki przy projektowaniu maszyn i urządzeń. Przedstawiciele projektantów
i producentów: ZM Kazimieruk, Trepko Sp. z o.o.
• Case study — analiza wypadku z przyczyn projektowych. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy

PANEL 2 — WYTWARZANIE, godz. 11.00 – 11.40
• Regulacje prawne dotyczące wytwarzania maszyn i urządzeń — wymagania prawa europejskiego
i krajowego. Jednostki notyfikowane i certyfikujące. Odpowiedzialność wytwórcy. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
• Dobre praktyki związane z wytwarzaniem maszyn i urządzeń. Przedstawiciel VIESSMANN
Sp. z o.o.

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

PANEL 3 — EKSPLOATACJA, godz. 12.00 – 14.00
• Konsekwencje niespełnienia wymagań zasadniczych i minimalnych (nadzór rynku, doświadczenia z kontroli PIP dotyczące zakupu maszyn i włączenia do eksploatacji, w tym maszyn z UE i spoza UE). Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy
• Montaż maszyn w miejscu pracy. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
• Analiza ryzyka na stanowisku pracy — dobre praktyki. Przedstawiciel Volkswagen Poznań
Sp. z o.o.
• Bezpieczna eksploatacja i obsługa maszyn — naprawy, modernizacje i konserwacja. Weryfikacja urządzeń pod kątem zgodności z rozdziałem III rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego
• Case study — wypadki przy eksploatacji maszyn. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy
• Pytania i dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

10.30 – 14.00, Hol Wschodni MTP, Sala Zielona
Samorząd zawodowy Służby BHP - propozycje utworzenia
Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

10.30 – 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 – 11.10 Otwarcie seminarium — Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy
w Poznaniu, Waldemar Dudek Prezes Zarządu OSPSBHP Oddział Kraków, Członek Zarządu Głównego OSPSBHP
11.10 – 11.30 Służba BHP — obowiązki i uprawnienia. Jacek Owczarek, starszy inspektor pracy, specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy PIP w Poznaniu
11.30 – 11.50 Samorząd zawodowy w Polsce — stan obecny i perspektywy rozwoju.
Dr Paweł Antkowiak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
11.50 – 12.10 Samorząd zawodowy służby bhp — potrzeba utworzenia. Waldemar Dudek, Prezes Zarządu OSPSBHP Oddział Kraków, członek Zarządu Głównego OSPSBHP
12.10 – 12.25 Przerwa kawowa
12.25 – 13.45 Służba BHP w XXI wieku. Marek Nościusz, wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP
13.45 – 13.05 Certyfikacja i potwierdzanie kompetencji zawodowych pracowników służby bhp
w krajach europejskich. Agata Wanowicz, sekretarz komitetu organizacyjnego
ds. konferencji/seminariów w oddziale OSPSBHP w Rzeszowie
13.05 – 13.25 Powołanie samorządu zawodowego. Stan obecny i przyszłe działania. Prace legislacyjne. Paweł Szczepański, wiceprezes zarządu oddziału OSPSBHP w Krakowie
13.25 – 13.45 Dyskusja i zakończenie seminarium

11.00 – 11.45, sala konferencyjna w pawilonie 6A
Wypadki przy pracy w orzecznictwie sądów, czyli o wpływie stresu, przepracowania i alkoholu na uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy
Organizator: SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

Celem szkolenia będzie uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
• czy silny stres pracownika w pracy może stanowić przyczynę wypadku przy pracy,
• czy zawał serca pracownika można kwalifikować jako wypadek przy pracy,
• czy zdarzenie, do którego doszło wskutek przepracowania pracownika (np. z powodu dużej liczby nadgodzin) może być uznane za wywołane przyczyną zewnętrzną,
• czy alkohol pojawiający się wśród okoliczności danego zdarzenia oznacza, że nie możemy mówić o wypadku przy pracy.

12.00 – 14.00, sala konferencyjna w pawilonie 6A
Bezpieczeństwo pracy w magazynie
Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej, SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

PANEL 1, godz. 12.00 – 13.00
Obowiązki związane z BHP jako podstawowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika. Anna Kamińska, radca prawny SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie obowiązków w zakresie BHP (przepisy i praktyka):
• Cywilnoprawna — kto i za co odpowiada (surowy reżim odpowiedzialności pracodawcy), możliwe roszczenia osoby poszkodowanej: odszkodowanie i zadośćuczynienie
• Prawnokarna — kto może odpowiadać, przesłanki odpowiedzialności i przewidziane sankcje. Anna Kamińska, radca prawny SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

Zagrożenia wynikające z zaniedbania, bądź celowego zaniechania zastosowania odpowiednich rozwiązań, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy w magazynie. Mariusz Szewczyk, ekspert PSTM

PANEL 2, godz. 13.00 – 13.45
Czy zastosowanie automatycznych systemów składowania zwiększa bezpieczeństwo pracy? Marcin Kozłowski, ekspert PSTM

 

Środa, 7 czerwca 2017

10.00 – 13.00, sala konferencyjna w pawilonie 6A 
WTF (Wypadek To Fakt), czyli dlaczego dochodzi do wypadków?
Organizator: Portal Kultura Bezpieczeństwa

10.00 – 11.00 Schorzenie mięśniowo-szkieletowe wynikające z nieergonomicznej postawy podczas pracy
11.00 – 12.00 Metody oceny ryzyka
12.00 – 13.00 Samiec alfa — jak go postawić po swojej stronie?

10.00 – 14.30, Hol Wschodni MTP, Sala Zielona
Rejestracja od godz. 9.00

Bezpieczna praca na linii produkcyjnej
Organizator: Redakcja czasopisma „Promotor BHP”

Tematyka:
• Nowa Maszyna – oczekiwania vs. Rzeczywistość. Wojciech Bernadkiewicz (TECH-SYSTEM)
• BHP platformą do zmiany kultury pracy w Coca-Cola HBC Polska. Andrzej Kruszewski, Piotr Kozłowski (Coca-Cola HBC Polska)
• Podnoszenie świadomości pracowników — dobre praktyki w zakładzie Volkswagen Poznań. Magdalena Gadalińska (Volkswagen Poznań)
• Koncepcja ochrony rąk. Profesjonalna (skuteczna) ochrona rąk w zakładzie pracy. Tomasz Dajerling (Alfa i Omega)
• Analiza i ocena ryzyka w maszynach — przedstawienie przypadku. Wojciech Szczepka (Simens Sp. z o.o), Marek Trajdos (DAMET Sp. J. Dańko)
• Bezpieczeństwo i ergonomia przy maszynach — dobre praktyki w zakładzie Faurecia Grójec R&D Center S.A. Łukasz Pieczonka (Faurecia Grójec)

 

Czwartek, 8 czerwca 2017

10.00 – 13.00, sala konferencyjna w pawilonie 6A
Ergonomia i Bezpieczeństwo - dwie strony jednego medalu
Organizator: Portal Kultura Bezpieczeństwa

10.00 – 11.00 Zespół RSI i zagrożenia związane z drganiami mechanicznymi — rozwiązania wspierające system profilaktyki zdrowotnej w zakładzie pracy
11.00 – 12.00 Zagrożenia dla zdrowia wynikające z niewłaściwego dopasowania ochrony
12.00 – 13.00 Ergonomia bez kompromisów

Udział w konferencjach Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle dla uczestników targów jest bezpłatny (niektóre wydarzenia wymagają rejestracji – szczegóły w programie wydarzeń).

Patronat Honorowy nad Salonem objął Główny Inspektor Pracy oraz Prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Portal "Kultura Bezpieczeństwa" oraz czasopismo "OFFLINE" są potronami medialnymi Salonu.

Salon Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle jest organizowany w latach nieparzystych, naprzemiennie z Międzynarodowymi Targami Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO (kolejna edycja w Poznaniu w dniach 24-26 kwietnia 2018).