Szukasz ochron indywidualnych? Może odpowiednich szkoleń? Zobacz co proponujemy w Katalogu BHP!

Toggle Bar

Zmarł Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy

Typography

W niedzielę (27.08.2017) nad ranem zmarł Roman Giedrojć, w latach 2006–2008 zastępca Głównego Inspektora Pracy, od lutego 2016 r. Główny Inspektor Pracy. Miał 67 lat.

Pracę w Państwowej Inspekcji Pracy rozpoczął w 1985 roku, rok później został inspektorem pracy. od 1994 kierował słupskim oddziałem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Koszalinie, a po reformie administracyjnej kraju w 1999 - oddziałem OIP w Gdańsku. 
Od 2008 do 2016 r. był kierownikiem słupskiego oddziału OIP w Gdańsku.

W latach 1997-2001 Roman Giedrojć z ramienia AWS był posłem na Sejm III kadencji. W trakcie kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

Był wykładowcą z zakresu prawa pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.