Szukasz ochron indywidualnych? Może odpowiednich szkoleń? Zobacz co proponujemy w Katalogu BHP!

Toggle Bar

„Forum Safety First – Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa” – zadanie finansowane w ramach umowy 989/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Prężnie rozwijająca się gospodarka, zastosowanie innowacyjnych technologii w produkcji oraz rosnąca świadomość zagrożeń sprawiają, że w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy następują systematycznie pozytywne zmiany, zarówno w zakresie wdrażania konkretnych rozwiązań na rzecz poprawy warunków, jak i w sferze kształtowania kultury bezpieczeństwa.

Narada rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, szkolenia z ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ważna konferencja dotycząca bezpieczeństwa pracy – to wszystko zapewnią, odbywające się od 8 do 10 czerwca Targi KIELCE WORK SAFETY-EXPO 2017.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała raport pokazujący wdrażanie wizji Zero Wypadków (ZAV - Zero Accident Vision) w 27 europejskich firmach. Uwzględnia on znaczenie zaangażowania, komunikacji, kultury i nauki w celu wdrożenia wizji.

11. zestawienie firm przywiązujących wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu ogłoszono podczas katowckiego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Po raz pierwszy firmy podzielono na trzy kategorie: diamentową, platynową oraz kryształową.

3 na 10 Polaków chce zmienić pracę z powodu nudy i rutyny – wynika z najnowszych badań Work Service. Na znaczeniu zaczynają tracić pieniądze, ale zyskują potrzeba awansu i samorealizacji. Zmianę widać również w sposobach szukania pracy. Już nie tylko znajomości, ale w coraz większym stopniu Internet ma pomóc w znalezieniu najlepszych ofert.

W całej Europie rośnie udział osób starszych w populacji ogólnej, ludzie muszą dłużej pracować, a średni wiek pracowników wzrasta. Mając to na uwadze, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy (EU-OSHA) zleciła przygotowanie praktycznego e-przewodnika, który będzie zawierał praktyczne informacje, wskazówki i przykłady dotyczące zarówno samego procesu starzenia się siły roboczej, jak i szans, które ten proces ze sobą niesie.

Zdaniem niemal 69 proc. ankietowanych, kobiety są dyskryminowane na rynku pracy. Tylko co trzecia ankietowana twierdziła, że w obecnym miejscu pracy stwarza jej się możliwości rozwoju zawodowego. Przeszło 62 proc. twierdzi, że nie czuje się doceniana przez pracodawcę. Aż 76 proc. uważa, że są przeciążone obowiązkami zawodowymi – za część z nich nikt im nie płaci. A 61 proc. uważa, że zarabia mniej niż ich koledzy siedzący przy biurku obok – wynika z badania „Portret kobiety pracującej” portalu InfoPraca.pl.

Umacniająca się pozycja kandydatów na rynku pracy powoduje, że pracodawcy muszą się liczyć odejściami często kluczowych osób z organizacji – według badania Antal, poziom rotacji dobrowolnej w 2016 roku wyniósł 10,8% dla całego rynku. Oznacza to, że co 10 pracownik rozstał się z firmą na własne życzenie. Jak zauważa Work Service, odejść byłoby mniej, gdyby pracodawcy walczyli o pracowników. Tymczasem poza dużymi firmami większość nie robi nic.

Podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbywał się w Katowicach, jeden z paneli był poświęcony bezpieczeństwu i zdrowiu w pracy. Do udziału w dyskusji zaproszono przedsatwicieli instytucji państwowych, nauki, pracodawców oraz producenta sprzetu ochronnego.

Upadki, zranienia, omdlenia. Krzyki i szok. Poszkodowani z licznymi obrażeniami ciała. To wypadki, jakie mogą się wydarzyć na budowie. Co wtedy robić? Jak udzielić pomocy rannym, zachowując zimną krew i trzeźwe myślenie? Takie symulacje zdarzeń wypadkowych z wykorzystaniem aktorów oraz scenografii symulującej miejsce zdarzenia odbyło się na budowie Skanska Green2Day we Wrocławiu, w ramach kolejnej edycji Tygodnia Bezpieczeństwa. Inicjatywy organizowanej przez firmy tworzące Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Producenci z branży spożywczej i metalowej coraz chętniej korzystają z usług profesjonalnych szwalni, które szyją odzież ochronną dla pracowników oraz z firm wynajmujących odzież roboczą – wynika z najnowszego raportu Instytutu Keralla Research, który badał firmy produkcyjne aktywnie korzystające ze środków ochrony indywidualnej.

Choć na co dzień konkurują ze sobą o kontrakty i klientów, jest jeden temat, który od lat jednoczy firmy budowlane w Polsce. To bezpieczeństwo. Budownictwo
w Polsce od lat przoduje w niechlubnych statystykach wypadkowości. Dlatego generalni wykonawcy postanowili działać, razem. Właśnie ma miejsce ich największa wspólna inicjatywy – Tydzień Bezpieczeństwa, który potrwa od 8 do 14 maja.

W dniach 6-9 czerwca 2017, w ramach największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska, odbędzie się kolejna edycja Salonu Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. Wydarzenie to, licznie odwiedzane przez szefów działów i pracowników służby bhp, zawodowych i społecznych inspektorów pracy, dystrybutorów i handlowców oraz pracodawców, stanowi okazję do zapoznania się z najnowszymi produktami i rozwiązaniami z zakresu ochrony i bezpieczeństwa pracy.

Już 24 kwietnia rozpoczęła się III edycja ogólnopolskiego konkursu skierowanego do specjalistów BHP oraz wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, szkolenia i vouchery na wydarzenia branżowe.

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 25 kwietnia 2017 r. odbył się finał IV edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych sprawdzali swoją wiedzę z zakresu prawnej ochrony pracy i bhp. W rozgrywce finałowej spotkało się 48 uczniów, którzy wygrali rywalizację na etapie regionalnym.

Przetwórstwo przemysłowe (32 proc.), handel i naprawa pojazdów samochodowych (13 proc.), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10 proc.) to branże, w których pracownicy najczęściej ulegali wypadkom w 2016 roku. Sytuacja pod tym względem nie uległa zmianie w porównaniu do 2015 roku.

Kobiety na rynku pracy czują się mniej pewnie niż mężczyźni. Blisko 24% z nich boi się utraty pracy, a co gorsza niepewność przekłada się negatywnie zarobki. Z badań Work Service S.A. wynika, że w 2016 roku podwyżkę dostały jedynie 4 na 10 kobiet, a z kolei blisko połowa mężczyzn. W efekcie powstają różnice w pensjach – Panie mają je o 8% mniejsze.

75 proc. Polaków pracuje po godzinach – wynika z badania Hays Poland. Aż jedna czwarta specjalistów spędza na wykonywaniu obowiązków zawodowych dodatkowe 10-15 godzin tygodniowo. Co więcej, stałe podłączenie do elektronicznych kanałów komunikacji sprawia, że jeszcze bardziej zaciera się granica pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Różnorodność w miejscu pracy odgrywa coraz większą rolę w biznesie. Rozmaite doświadczenia i osobowości, odmienne wykształcenie, poglądy oraz wiek pracowników gwarantują firmom możliwość szybkiej reakcji na dynamicznie zmieniające się otoczenie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rosnącej popularności pracy projektowej.