Problemy z podwykonawcami? Ciągle twierdzą, że czegoś nie wiedzieli? Sprawdź nasze rozwiązanie!!!

Toggle Bar

Ze względu na specyfikę branży, pracownicy ZEC SERVICE w trakcie napraw i remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych są narażeni na wiele zagrożeń. Przykładem pracy szczególnie trudnej technicznie, ale i obarczonej znacznym ryzykiem, jest naprawa walczaka kotła parowego.

Samodzielną ocenę ryzyka przeprowadza każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy szczególnie niebezpiecznej, a ponieważ firmy zewnętrzne większość czynności wykonują przy ciągłym ruchu zakładu, ocena ta dotyczy praktycznie wszystkich prac. Służy do tego mała książeczka – lista kontrolna.

W zakładzie Solvay Engineering Plastics Poland z o.o. w Gorzowie Wlkp. kilka budynków i procesów pochodzi jeszcze z lat 70-tych, nie są w pełni zautomatyzowane.
Urządzenia produkcyjne wyposażone są w analogowe przyrządy pomiarowe, dzięki którym monitoruje się parametry procesu (ciśnieniomierze, termometry, wskaźniki przepływy, wskaźniki poziomu).

Firma Safety Media, wydawca portalu "Kultura Bezpieczenstwa", zrealizowała kilkadziesiąt filmów o tematyce bezpieczeństwa pracy.

Celem działań była ocena bezpieczeństwa i propozycja redukcji zagrożeń w celu dostosowania do wymagań zasadniczych dla maszyn i urządzeń parku maszyn produkującego wałki giętkie dla przemysłu automotive.

Organizowana przez portal „Kultura Bezpieczeństwa” oraz firmę QES Consulting konferencja jest forum wymiany Dobrych Praktyk pomiędzy uczestnikami, którymi są managerowie z firm przykładających dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa pracy.

Kompania Piwowarska przeprowadziła akcję informacyjną wśród pracowników pionu produkcyjnego w trzech należących do firmy browarach. Kampania miała niekonwencjonalną formę i w lekkim stylu przypomniała pracownikom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

Działania straży pożarnej (KM PSP w Gorzowie) z zakładem Solvay Engineering Plastics Poland sp. z o.o. w Gorzowie w obszarze profilaktyki i edukacji pożarowej prowadzone początkowo dla dzieci pracowników firmy Solvay zaowocowały powstaniem ustrukturyzowanego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego „Ogniomistrz Żarek uczy i bawi”, którego twarzą jest sympatyczny pies o imieniu Żarek.