Wizualna Karta Oceny Ryzyka

Typography

W celu doskonalenia i popularyzowania procesu oceny ryzyka zawodowego wprowadziliśmy w zakładzie Dell Łódź wizualną kartę oceny ryzyka.

Narzędzie to pozwala na przedstawienie w sposób przystępny dla pracownika informacji na temat podstawowych zagrożeń na stanowisku pracy, skali ryzyka oraz środków zapobiegawczych.

Wizualna karta oceny ryzyka została opracowana na podstawie szczegółowej oceny ryzyka, zawiera zagrożenia, które najczęściej występują na stanowisku pracy.

Każda karta jest ustandaryzowana i składa się ze zdjęcia danego stanowiska pracy wraz ze wskazanymi miejscami wystąpienia zagrożeń oraz ich rodzajami.

Przy każdym zagrożeniu podany jest:
• poziom ryzyka,
• piktogram informacyjny,
• krótki komentarz z podanymi środkami zapobiegawczymi.

Wizualne karty oceny ryzyka wywieszone są przy stanowiskach pracy, w miejscach ogólnie dostępnych dla pracowników.

Do wizualnej karty oceny ryzyka dołączony jest zestaw pytań i odpowiedzi, który wraz z kartą wykorzystywany jest jako materiał podczas szkoleń BHP.

Wizualna ocena ryzyka jest okresowo aktualizowana w przypadku wystąpienia nowych zagrożeń, wypadków czy zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz gdy wprowadzane są zmiany na stanowisku pracy. Opracowanie wizualnych kart oceny ryzyka wiąże się z niewielkimi nakładami finansowymi. Podstawowym kosztem jest czas pracy poświęcony na opracowanie kart, wydruk oraz koszt zakupu ramki do powieszenia.

foto

 

Prezentowana Dobra Praktyka została wdrożona w firmie  Dell Łódź.

Została wyróżniona i zaprezentowana przez portal "Kultura Bezpieczeństwa" na targach Sawo 2014 w ramach "Strefy Kultury Bezpieczenstwa".
dell

stopka