Przede wszystkim bezpiecznie

Typography

Skanska należy do liderów polskiej branży budowlanej. Wykonuje obiekty kubaturowe, drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działa jako deweloper oraz realizuje projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jak autostrada A1 - kluczowy projekt drogowy Europy. Firma zatrudnia 6,8 tys. osób, których bezpieczeństwo jest dla firmy priorytetem. W rankingach Newsweeka i  Rzeczpospolitej znajduje się wśród najcenniejszych firm budowlanych w Polsce.

Maria Niedzielska

Zajmuje 1. miejsce w rankingach: Firma dla Inżyniera oraz Idealny Pracodawca wśród profesjonalistów i studentów.
Ponadto otrzymała wiele nagród jako pracodawca zapewniający wysokie standardy bezpieczeństwa na swoich budowach. Aktywnie wspiera ogólnopolską kampanię „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości", której celem jest zmniejszenie liczby wypadków w budownictwie. Znalazła się wśród siedmiu sygnatariuszy porozumienia największych firm budowlanych w Polsce na rzecz poprawy bezpieczeństwa na placach budów. 21 marca br. sygnatariusze podpisali dokumenty określające zasady współpracy z podwykonawcami w zakresie standardów wymagań, procedur (np. systemu identyfikatorów i kontroli dostępu na budowy) i szkoleń. Tylko dzięki partnerskiej współpracy i zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego można skutecznie wyeliminować większość wypadków i zagrożeń.
Należy do Grupy Skanska, zatrudniającej 52 tys. osób w Europie, USA i Ameryce Łacińskiej, od 1965 r. notowanej na sztokholmskiej giełdzie.

Od listopada 2009 roku działa Rada ds. BHP, której zadaniem jest opracowanie strategii zmian w podejściu do bezpieczeństwa, a w efekcie wyeliminowanie wypadków na budowach. Przyjęty Plan Strategii Działań w Obszarze BHP zakłada m.in. stworzenie zbioru standardów bezpieczeństwa obowiązujących na wszystkich budowach Skanska.

Wśród najważniejszych realizacji Skanska w Polsce są Złote Tarasy w Warszawie, autostrada A1, zbiornik wodny Świnna Poręba, most Tysiąclecia we Wrocławiu oraz zachodnia obwodnica Poznania.

Zasady bezpieczeństwa

Firma już na etapie projektowania diagnozuje ryzyko w dziedzinie bhp. Bezpieczeństwo pracy jest dla niej częścią biznesu i stałym elementem codziennej pracy na wszystkich stanowiskach. Stale podnosi poziom bezpieczeństwa pracy i dąży do całkowitego wyeliminowania wypadków ze swoich budów. Wiąże się to np. z rezygnacją z udziału w inwestycjach, które niosą ze sobą duże ryzyko w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego wszystkie prace niebezpieczne są rozpoczynane po przygotowaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. Ponadto, na początku każdej zmiany roboczej odbywają się krótkie, kilkuminutowe spotkania startowe wszystkich pracowników budowy Są one prowadzone przez osoby z nadzoru, a ich tematyka dotyczy wyłącznie spraw bhp.
Od listopada 2009 roku w przedsiębiorstwie działa Rada ds. BHP, której zadaniem jest opracowanie strategii zmian w podejściu do bezpieczeństwa, a w efekcie wyeliminowanie wypadków na budowach. Przyjęty Plan Strategii Działań w Obszarze BHP zakłada m.in. stworzenie zbioru standardów bezpieczeństwa obowiązujących na wszystkich budowach Skanska. Dokumenty są wdrażane w firmie od kwietnia 2011 roku.

foto1_prev foto2_prev

Standardy BHP Skanska będą dokumentem obligatoryjnym dla pracowników i podwykonawców współpracujących z firmą.
Fundamentalne zasady bezpieczeństwa w firmie mówią, że:

 • Każdy menedżer odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pracy w swojej jednostce organizacyjnej.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na realizowanych kontraktach spoczywa na nadzorze budowy.
 • Zaangażowanie i współdziałanie pracowników bezpośrednio produkcyjnych jest niezbędne i kluczowe do bezpiecznego wykonywania prac.
 • Produkcja, harmonogram i zysk nie są ważniejsze niż bezpieczeństwo.
 • Przykłada się dużą wagę do komunikowania, szkolenia, rozwijania i egzekwowania od pracowników bezpiecznej pracy.
 • Standardy i poziom bezpieczeństwa stają się jednym z podstawowych kryteriów wyboru podwykonawców, czyli partnerów biznesowych.
 • Awans zawodowy będzie zależał również od kompetencji i zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa.

Skanska należy do liderów polskiej branży budowlanej. Wykonuje obiekty kubaturowe, drogowe, mostowe i hydroinżynieryjne. Działa jako deweloper oraz realizuje projekty z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jak autostrada A1 - kluczowy projekt drogowy Europy. Firma zatrudnia 6,8 tys. osób, których bezpieczeństwo jest dla firmy priorytetem. W rankingach Newsweeka i  Rzeczpospolitej znajduje się wśród najcenniejszych firm budowlanych w Polsce.

Maria Niedzielska

Zajmuje 1. miejsce w rankingach: Firma dla Inżyniera oraz Idealny Pracodawca wśród profesjonalistów i studentów.
Ponadto otrzymała wiele nagród jako pracodawca zapewniający wysokie standardy bezpieczeństwa na swoich budowach. Aktywnie wspiera ogólnopolską kampanię „Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości", której celem jest zmniejszenie liczby wypadków w budownictwie. Znalazła się wśród siedmiu sygnatariuszy porozumienia największych firm budowlanych w Polsce na rzecz poprawy bezpieczeństwa na placach budów. 21 marca br. sygnatariusze podpisali dokumenty określające zasady współpracy z podwykonawcami w zakresie standardów wymagań, procedur (np. systemu identyfikatorów i kontroli dostępu na budowy) i szkoleń. Tylko dzięki partnerskiej współpracy i zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego można skutecznie wyeliminować większość wypadków i zagrożeń.
Należy do Grupy Skanska, zatrudniającej 52 tys. osób w Europie, USA i Ameryce Łacińskiej, od 1965 r. notowanej na sztokholmskiej giełdzie.

Od listopada 2009 roku działa Rada ds. BHP, której zadaniem jest opracowanie strategii zmian w podejściu do bezpieczeństwa, a w efekcie wyeliminowanie wypadków na budowach. Przyjęty Plan Strategii Działań w Obszarze BHP zakłada m.in. stworzenie zbioru standardów bezpieczeństwa obowiązujących na wszystkich budowach Skanska.

Wśród najważniejszych realizacji Skanska w Polsce są Złote Tarasy w Warszawie, autostrada A1, zbiornik wodny Świnna Poręba, most Tysiąclecia we Wrocławiu oraz zachodnia obwodnica Poznania.

Zasady bezpieczeństwa

Firma już na etapie projektowania diagnozuje ryzyko w dziedzinie bhp. Bezpieczeństwo pracy jest dla niej częścią biznesu i stałym elementem codziennej pracy na wszystkich stanowiskach. Stale podnosi poziom bezpieczeństwa pracy i dąży do całkowitego wyeliminowania wypadków ze swoich budów. Wiąże się to np. z rezygnacją z udziału w inwestycjach, które niosą ze sobą duże ryzyko w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego wszystkie prace niebezpieczne są rozpoczynane po przygotowaniu Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. Ponadto, na początku każdej zmiany roboczej odbywają się krótkie, kilkuminutowe spotkania startowe wszystkich pracowników budowy Są one prowadzone przez osoby z nadzoru, a ich tematyka dotyczy wyłącznie spraw bhp.
Od listopada 2009 roku w przedsiębiorstwie działa Rada ds. BHP, której zadaniem jest opracowanie strategii zmian w podejściu do bezpieczeństwa, a w efekcie wyeliminowanie wypadków na budowach. Przyjęty Plan Strategii Działań w Obszarze BHP zakłada m.in. stworzenie zbioru standardów bezpieczeństwa obowiązujących na wszystkich budowach Skanska. Dokumenty są wdrażane w firmie od kwietnia 2011 roku.

foto1_prev foto2_prev

Standardy BHP Skanska będą dokumentem obligatoryjnym dla pracowników i podwykonawców współpracujących z firmą.
Fundamentalne zasady bezpieczeństwa w firmie mówią, że:

 • Każdy menedżer odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pracy w swojej jednostce organizacyjnej.
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na realizowanych kontraktach spoczywa na nadzorze budowy.
 • Zaangażowanie i współdziałanie pracowników bezpośrednio produkcyjnych jest niezbędne i kluczowe do bezpiecznego wykonywania prac.
 • Produkcja, harmonogram i zysk nie są ważniejsze niż bezpieczeństwo.
 • Przykłada się dużą wagę do komunikowania, szkolenia, rozwijania i egzekwowania od pracowników bezpiecznej pracy.
 • Standardy i poziom bezpieczeństwa stają się jednym z podstawowych kryteriów wyboru podwykonawców, czyli partnerów biznesowych.
 • Awans zawodowy będzie zależał również od kompetencji i zaangażowania w sprawy bezpieczeństwa.

Tydzień bezpieczeństwa

Tydzień bezpieczeństwa

Wizją firmy jest zapewnienie wszystkim pracownikom w pełni bezpiecznych warunków pracy a celem - osiągnięcie wskaźnika „zero wypadków." Co roku na budowach wszystkich jednostek Skanska na świecie organizowany jest Tydzień Bezpieczeństwa. Celem tego wydarzenia jest podniesienie świadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy i propagowanie zagadnień dotyczących bhp na budowie. Tydzień Bezpieczeństwa pomaga w szczególny sposób skoncentrować wysiłki na wyeliminowaniu wypadków w miejscu pracy. To okazja, aby razem zrobić coś nowego na rzecz bhp i uświadomić sobie, że każdy może mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy Czasami potrzebna jest odrobina odwagi i zaangażowania, aby zwrócić uwagę na niebezpieczne praktyki lub zagrożenia.
W trakcie Tygodnia Bezpieczeństwa na budowach Skanska odbywają się pokazy dobrych praktyk oraz zasad stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ewakuacji. Zarząd firmy szczególnie dużo uwagi poświęca w tym czasie wizytom na budowach i rozmowom z pracownikami na tematy bezpieczeństwa pracy. Dają one możliwość dzielenia się dobrymi praktykami i wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Wszystkie te działania obejmują zarówno pracowników własnych, jak i podwykonawców. W ubiegłym roku podczas Tygodnia Bezpieczeństwa na wszystkich projektach Skanska zawisły plakaty interaktywne, na których pracownicy mogli zapisywać swoje pomysły na poprawę bezpieczeństwa. Zaproponowane rozwiązania zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu celów bhp na kolejny rok, a część pomysłów została już zrealizowana na poziomie budów.

Szkolenia

Skanska wprowadziła także nowy model wewnętrznych szkoleń bhp. Mają one formę warsztatów, opartych na rzeczywistych sytuacjach z placów budów. Są one ściśle dostosowane do standardów pracy oraz wymagań i wartości, jakimi w zakresie bhp kieruje się w swojej działalności Skanska.
W styczniu tego roku w firmie ruszyły wewnętrzne szkolenia „Zarządzanie bezpieczeństwem na projekcie". Biorą w nich udział menedżerowie projektu, kierownicy budów, kierownicy robót oraz koordynatorzy ds. bhp, czyli osoby, od których w największym stopniu zależy bezpieczeństwo na budowach.

foto3_prev foto4_prev

 Z kolei w kwietniu br. rozpoczynają się szkolenia „Standardy bezpiecznej pracy" w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych. Kierownicy budów, kierownicy robót, majstrowie i koordynatorzy ds. BHP będą ćwiczyć stosowanie w praktyce ustalonych standardów prowadzenia tych robót.

Nowatorskie inicjatywy szkoleniowe Skanska zostały docenione w 38. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy m.in. z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Opracowanie pt. „Szkolenie informacyjne BHP" otrzymało nagrodę III stopnia w kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce.

Fot. archiwum Skanska

Maria Niedzielska 

okladka

Artykuł został opublikowany w miesięczniku Przyjaciel Przy Pracy 04/2011

W tym wydaniu m.in.:

- Recydywa kosztuje drożej
- Potrzebna nowoczesna społeczna inspekcja
- Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy przewożącego towary niebezpieczne (cz. 2)
- Szkodliwe czynniki biologiczne w sektorze utrzymania czystości
- Postępowanie świadka zdarzenia w zbiorowym wypadku przy pracy (cz. 2)

Zobacz pełny spis treści