Szukasz ochron indywidualnych? Może odpowiednich szkoleń? Zobacz co proponujemy w Katalogu BHP!

Toggle Bar

W artykule Stuart Turnbull, dyrektor sprzedaży środków ochrony indywidualnej Honeywell Industrial Safety w regionie EMEA (obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki), analizuje zagrożenia związane z pracą w okresie zimowym oraz działania, jakie służba bhp powinna podejmować, by zapewnić ochronę pracownikom.

Opisywany wypadek przy pracy wydarzył się w zakładzie z branży drzewnej, produkującym głównie płyty wiórowe. Poszkodowany został pracownik legitymujący się prawie trzydziestoletnim stażem pracy w tym zakładzie. Z formalnego punktu widzenia w dniu wypadku pracował na swoim dotychczasowym, starym stanowisku, czyli jako rozwłókniacz drewna, a do nowego stanowiska jako nastawiacz maszyn dopiero się przyuczał pod okiem mechanika – mistrza zmianowego.

W dziedzinie bezpieczeństwa, podobnie jak i w innych sektorach, następuje specjalizacja i rozwój, a co za tym idzie - zmiany.
Wzrost świadomości zagrożeń spowodował, iż coraz więcej firm zleca wykonywanie zadań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem specjalistycznym firmom, oczekując wysokiego profesjonalizmu, tym samym gwarantując bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Schorzenia stóp często rozwijają się powoli, a ryzyko wystąpienia problemu wzrasta z wiekiem. Typowe dolegliwości stóp obejmują schorzenia skóry i paznokci oraz ból i urazy wywołane niewłaściwymi obciążeniami.

Problematyka związana z doborem odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej do zagrożeń występujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem często budzi wiele kontrowersji, aczkolwiek wymaga stałej aktualizacji wiedzy. W ostatnich latach wymagania prawne i techniczne dotyczące m.in. odzieży ochronnej, a także pozostałych środków ochrony indywidualnej były stale porządkowane i ulegają ciągłej rewizji.

W swej praktyce zawodowej mam ciągły kontakt z organizacjami, które znajdują się na różnych etapach wprowadzania zmian. Zmiany mają różny charakter i poziom kompleksowości, ale zawsze ich wprowadzenie ma z założenia wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie organizacji i doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów. Niestety, praktyka pokazuje, że wprowadzane zmiany często przysparzają organizacjom wielu wyzwań i nie zawsze kończą się osiągnięciem zamierzonego efektu, bądź efekt zmiany nie jest stały.

Wypadek wydarzył się podczas czynności układania rur kanalizacyjnych w wykopie wąskoprzestrzennym. Wykonawcą robót był gminny zakład remontowo budowlany realizujący zlecenie własnego organu założycielskiego. Brygadę wykonującą zlecenie stanowił trzyosobowy zespół: operator koparki oraz dwóch pracowników fizycznych. Poszkodowany został 56 letni pracownik legitymujący się długoletnim stażem pracy przy wykonywaniu różnego rodzaju prac remontowych, budowlanych, w tym ziemnych.

W bieżącym przeglądzie norm przedstawione zostaną dwie interesujące normy związane z dwoma zupełnie różnymi dziedzinami: środowiskiem oraz techniką bezpieczeństwa maszyn – regulowanymi odpowiednio przez rozporządzenie nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r., ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93, oraz przez dyrektywę maszynową nr 2006/42/WE.

Praca wykonywana na powierzchni położonej co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub gruntu jest w świetle przepisów  pracą na wysokości. Prace te zaliczoane są do szczególnie niebezpiecznych, dlatego konieczna jest realizacja szczegółowych wymagań przepisów i norm z zakresu BHP.

Więcej artykułów…